Destekleyen Kuruluşlar

Meslek Odaları:

TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
TMMOB Şehir Plancıları Odası

Kurumlar:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ)
Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK)
Gazbeton Üreticileri Birliği (GÜB)
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA)
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)
Türkiye Prefabrik Birliği (TPB)
Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB)
Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TMMMB)
Yapı Araştırma Derneği (YAD)
Yapı Denetim Kuruluşları Birliği (YDKB)

Üniversiteler:

Ankara Üniversitesi (AÜ)
Akdeniz Üniversitesi (ADÜ)
Atılım Üniversitesi (ATÜ)
Boğaziçi Üniversitesi (BÜ ve KRDAE)
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇÖMÜ)
Çukurova Üniversitesi (ÇÜ)
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ)
Ege Üniversitesi (EÜ)
Erciyes Üniversitesi (ERÜ)
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (OGÜ)
Fırat Üniversitesi (FÜ)
Gazi Üniversitesi (GÜ)
Gaziantep Üniversitesi (GAÜ)
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü (GYTE)
Hacettepe Üniversitesi (HÜ)
İstanbul Üniversitesi (İÜ)
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE)
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ)
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ)
Kocaeli Üniversitesi (KÜ)
Mersin Üniversitesi (MÜ)
Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ)
Niğde Üniversitesi (NÜ)
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ)
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)
Pamukkale Üniversitesi (PAÜ)
Sakarya Üniversitesi (SÜ)
Konya Selçuk Üniversitesi (KSÜ)
Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ)
Uludağ Üniversitesi (UÜ)
Yeditepe Üniversitesi (YÜ)
Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ)
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ)