Dernek Hakkında

Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği (TDMD), Ankara Valiliğinin 10.02.2009 tarih ve 1139 sayılı yazısıyla kurulmuş olup ülke çapında deprem zararlarının azaltılması amacıyla faaliyette bulunan meslek insanlarını bir araya getiren bir sivil toplum kuruluşudur. Bakanlar Kurulu tarafından Dernek ibaresinde “Türkiye” eklentisini kullanmaya yetkilendirilmiş tek sivil toplum örgütüdür. Mühendisleri, temel bilimcileri, mimarları, plancıları, iktisatçıları ve sosyal bilim uzmanlarını bünyesinde toplamaktadır. Halen 9'u kurumsal olmak üzere 296 üyesi bulunmaktadır.

Derneğin başlıca amaçları:

  • Uluslararası Deprem Mühendisliği Birliği (lAEE) gibi uluslararası mesleki kuruluş ve organlarda Türkiye'yi temsil etmek,
  • Deprem mühendisliği alanındaki yeni gelişmeleri ülkemize aktarmak ve tanıtmak,
  • Türkiye'de deprem mühendisliği konularında çalışmalar yapan araştırmacı ve uygulamacıları bir araya getirerek işbirliği imkanlarını geliştirmek,
  • Deprem riskinin belirlenmesi ve zararlarının azaltılması konularında ülke içi ve dışındaki tüm ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
  • Periyodik olarak ülke çapında deprem mühendisliği konferansları düzenlemek, uluslararası seminer, sempozyum ve diğer meslek toplantılarına ev sahipliği yapmak,
  • Deprem yönetmeliğinin güncellenmesi ile ilgili çalışmalara katkı sağlamak,
  • Depremlere ilişkin konularda meslek insanları ve halka yönelik kurs ve seminerler düzenlemek, halkın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesine katkıda bulunmak,

olarak belirlenmiştir.

Ülkemizde deprem mühendisliği alanındaki mesleki faaliyetler ilk defa 1965 yılında İmar ve İskan Bakanının oluru ile kurulan Deprem Mühendisliği Türk Milli Komitesi tarafından düzenlenmeye başlanmıştır. Ancak Milli Komite’nin varlığı yasa gereği YÖK nezdinde tescilinin yapılmaması sonucunda 1981 yılında sona ermiştir. TDMD bir sivil toplum ve meslek kuruluşu olarak bu faaliyetlerin düzenlenmesine bundan böyle katkıda bulunacaktır.