Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu (2023-2025 Dönemi)

Murat Altuğ Erberik-Başkan
Haluk Akgün-Başkan Yardımcısı
Bilge Siyahi-Başkan Yardımcısı
Ayşegül Askan Gündoğan-Genel Sekreter
Mustafa Kerem Koçkar-Sayman
Elçin Gök-Üye
Berna Unutmaz-Üye

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:

Abdullah Dilsiz
Özgür Avşar
M. Eren Uçkan
Ahu Kömeç Mutlu
Sevinç Ünsal Oral

Denetim Kurulu:

Mustafa Tolga Yılmaz
Ulubey Çeken
Abdullah Mustafa Sandıkkaya

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri:

Ahmet Besim Şenyürek
Kaan Kaatsız
Kıvanç Okalp

Onur Kurulu

Hakkı Polat Gülkan
Haluk Sucuoğlu