TDMD Seminerleri

Pandemi döneminde dernek faaliyetlerini sürdürebilmek adına yaklaşık birer ay arayla dört konuşmacının yer aldığı üç ayrı çevrimiçi seminer serisi düzenlenmiştir. Deprem mühendisliği ve sismoloji alanlarında saygın Türk ve yabancı araştırmacıların birbirinden ilginç seminerler verdiği bu etkinlikleri ilk başta öneren ve daha sonraki süreçte gerçekleştirilmesi için emek harcayan Dernek Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Prof. Dr. Ayşegül Askan Gündoğan’a derneğimiz adına teşekkürlerimizi sunuyoruz.

  • 1. TDMD SEMİNER SERİSİ
  • 2. TDMD SEMİNER SERİSİ
  • 3. TDMD SEMİNER SERİSİ