Opensees Çalıştayları

Opensees Çalıştayı I (2019)

OpenSees, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi’ndeki araştırmacılar tarafından deprem mühendisliği alanında geliştirilmiş olan açık kaynak kodlu bir analiz platformudur. Bu alanda çalışan tüm araştırmacıların rahatlıkla ulaşıp kullanabileceği bu platform, araştırmacılara pek çok olanaklar sunmaktadır (kullanım ücreti veya üyelik talep etmemesi, kendi modellerini geliştirme imkânı, ihtiyaç duyduğu modelleri çok geniş kullanıcı kütüphanesinden elde etme kolaylığı, benzer konularda çalışan araştırmacılarla modelleme ve analiz konularında tartışabileceği bir platforma sahip olma, açık kod olması sebebiyle Matlab, Python gibi ortamlarla kolay iletişim kurma). Bu avantajlardan dolayı programın kullanıcı sayısı özellikle son 5 yıl içerisinde inanılmaz bir artış göstermiştir. Kullanıcıların artan talepleri doğrultusunda dünyanın değişik yerlerinde programın kullanımı ile ilgili eğitim faaliyetleri düzenlenmektedir.

OpenSees platformunun yapısal deprem mühendisliği alanındaki popülerliğine istinaden üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda derneğimiz tarafından düzenlenmiş olan ilk OpenSees çalıştayı, 7 Ekim 2019 tarihinde Beşinci Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı’ndan hemen önce tek günlük bir etkinlik olarak ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü K1 binasında düzenlenmiştir. Kullanılan dilin İngilizce olduğu bu çalıştaya hem Türk hem de yabancı genç bilim insanlarının ilgi göstermişlerdir.

Bu çalıştayda emeği geçen ve aşağıda isimleri bulunan eğitmenlerimize derneğimiz adına teşekkür ederiz.

OpenSees Eğitmenleri (Alfabetik sırayla):

 • Vesile Hatun AKANSEL, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
 • Fırat Soner ALICI, Başkent Üniversitesi
 • Sadık Can GİRGİN, Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Kaan KAATSIZ, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
 • Koray KADAŞ, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 • Egemen SÖNMEZ, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

OPENSEES 2019 ÇALIŞTAY POSTERİ

ÇALIŞTAY FOTOĞRAFLARI

 • ÇALIŞTAY FOTOĞRAFLARI
 • ÇALIŞTAY FOTOĞRAFLARI

Opensees Çalıştayı II (2020)

Derneğimiz tarafından düzenlenmiş olan ikinci ve daha kapsamlı olan OpenSees çalıştayı, Kovid pandemisinin oldukça yoğun olarak hissedildiği 2020 yılının Aralık ayında çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. Bir yıl önce yapılmış olan ilk çalıştayın aldığı olumlu görüşler ve daha kapsamlı yeni bir çalıştay düzenlenmesi konusunda yapılan talepler sonucunda 3 günlük bir program hazırlanmıştır. Çevrimiçi formatının sağladığı avantajları da kullanarak çalıştaya OpenSees platformunda yapısal modelleme ve analizler konularında oldukça tecrübeli yabancı araştırmacılar konuşmacı olarak katılmışlardır. Konusunda uzman eğitmenlerin çalıştaya katılması dünyanın farklı ülkelerinden araştırmacıların da ilgisini çekmiş ve yurtdışından çok fazla sayıda katılımcı bu çalıştayı takip etmiştir.

Bu çalıştayda emeği geçen ve aşağıda isimleri bulunan eğitmenlerimize derneğimiz adına teşekkür ederiz.

OpenSees Eğitmenleri (Alfabetik sırayla):

 • Vesile Hatun AKANSEL, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
 • Fırat Soner ALICI, Başkent Üniversitesi
 • Sadık Can GİRGİN, Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Kaan KAATSIZ, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
 • Ioannis KOUTROMANOS, Virginia Tech
 • Egemen SÖNMEZ, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

OPENSEES 2020 ÇALIŞTAY POSTERİ