Bildiriler

DETAYLI TEKNİK PROGRAM / DETAILED TECHNICAL PROGRAMME

Çarşamba, 14 EKİM 2015

08:30-09:15

Kayıt / Registration

 

09:15-09:30

Açılış Konseri / Opening Recital

75.Yıl Amfisi

09:30-10:45

Açılış Konuşmaları / Opening Ceremony

75.Yıl Amfisi


10:45-11:00

Çay-Kahve Arası / Coffee Break


Çarşamba,14 Ekim
11:00-12:50

TEKNİK OTURUMLAR / TECHNICAL SESSIONS

OTURUM/
SESSION
I


11:00-12:50

22.  Depreme dayanıklı betonarme yapılar / Earthquake resistant reinforced concrete structures
24.  Depreme dayanıklı çelik yapılar / Earthquake resistant steel structures
Oturum Başkanları / Chairs: Kemal Beyen, Sebahattin Aykaç

Oturum I
75.Yıl

 

TDMSK-238:  YARI-RİJİT BAĞLANTILI ÇELİK ÇERÇEVE YAPILARIN TİTREŞİM ÖZELLİKLERİNİN MODELLENMESİ

H.F. Özel1, A.Sarıtaş2 ve T. Tasbahji3

 

TDMSK-105:  BETONARME ÇERÇEVELERDE DOLGU DUVAR ETKİSİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE DENEYSEL ÇALIŞMA

İ. O. Demirel1, A. Yakut2, B. Binici2, E. Canbay2

 

TDMSK-192:  BETONARME BİNALARIN FARKLI HESAP YÖNTEMLERİNE GÖRE PERFORMANS SINIRLARININ İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

M. S. Orak1 ve Z. Celep2

 

TDMSK-063:  DÜŞEY DEPREM ETKİSİ ALTINDAKİ ÇOK KATLI BETONARME YAPILARIN DAVRANIŞININ İNCELENMESİ

S. Baş1, M. Sevinç2 ve İ. Kalkan3 S. Aykaç4

 

TDMSK-131:  ANALYTICAL INVESTIGATION ON THE SEISMIC PERFORMANCE OF SLABS IN RC FRAMES

S. M Ahmed1 and U. Gunasekaran2


11:00-12:50

11. Deprem öncesi çalışmalar /  Pre-earthquake studies
17. Geoteknik deprem mühendisliği /  Geotechnical earthquake engineering
Oturum Başkanları / Chairs: Tolga Bekler, Eyyüb Karakan

Oturum I
Bordo

 

Tema Konuşmacısı:BİLGE SİYAHÎ
GEOTEKNİK DEPREM MÜHENDİSLİĞİ BAKIŞIYLA DEPREM YÖNETMELİKLERİNDEN BEKLENTİLERİMİZ

B. Siyahi1

 

TDMSK-140:  ALÜVYON ZEMİN TEPKİSİNİN JEOFİZİK VE GEOTEKNİK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ VE YERLEŞİME UYGUNLUK: ÇANAKKALE ŞEHRİ ÖRNEĞİ

T. Bekler1

 

TDMSK-208:  İZMİR BAYRAKLI BÖLGESİNDEKİ ZEMİNLERİN DİNAMİK ETKİLER ALTINDA DAVRANIŞLARININ SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ KULLANILARAK İNCELENMESİ

A. T. Arslan1 M. Akgün2 B. Kahraman3 Constance Bornkampf4

 

TDMSK-212:  BAYRAKLI BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE YÜKSEK KATLI YAPILAR İÇİN 1-2 BOYUTLU ZEMİN ANA KAYA MODELLERİNİN TANIMLANMASINA YÖNELİK JEOLOJİK, JEOFİZİK VE GEOTEKNİK ÇALIŞMALAR

M.Akgün1, Ö. C. Özdağ2, A. Uluğ3, M. Utku1, B. Erdican4, G. Şenkal 4, T. K. Altundağ4

 

TDMSK-021:  POLİPROPİLEN FİBERLERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ KUM ZEMİNLERİN BOŞLUK SUYU BASINCI DAVRANIŞI

E. KARAKAN1, S. ALTUN2 ve T. ESKİŞAR3


11:00-12:50

36.  Afete duyarlı toplum /  Disaster-sensitive society
Oturum Başkanları / Chairs: Turgay Kuru,  Nazan Kılıç

Oturum I
Mavi

TEMA KONUŞMACISI: MEHMET GÜLLÜOĞLU

TDMSK-116: AFET RISKLERININ AZALTILMASI VE TOPLUMSAL DIRENCIN ARTTIRILMASINA YÖNELİK TÜRK KIZILAYI YAKLAŞIMI

M. GÜLLÜOĞLU1

 

TDMSK-217:  İZMİR AFET MÜDAHALE PLANI (İZAMP) ÇALIŞMALARI

B. BARADAN1

 

TDMSK-076:  AFET YÖNETİMİNDE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ YERİ

F. Yavaşoğlu1

 

TDMSK-143:  İZMİR’DEKİ AFET SONRASI TOPLANMA VE ACİL BARINMA ALANLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

H. Maral1, Y. Akgün2, A.K. Çınar3, A.S. Karaveli4

 

TDMSK-147:  DEPREM SONRASI ACİL BARINMA BİRİMİ TASARIMLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

M.S.Yamalı1, Y.Akgün2, A.S.Karaveli3


13:00-14:00

Öğle Yemeği / Lunch

Çarşamba 14 Ekim
14:00-16:10

TEKNİK OTURUMLAR / TECHNICAL SESSIONS

OTURUM/SESSION
II


14:00-16:10

16. Barajların ve köprülerin deprem güvenliği /  Seismic safety of dams and bridges
18. Mevcut yapılarda gerçekleştirilen deneysel çalışmalar /  Experimental research on existing structures
20. Yüksek binalar /  Tall buildings
Oturum Başkanları / Chairs: Erdal Şafak, Serap Kahraman

Oturum II
75. Yıl

TEMA KONUŞMACISI: HALUK SUCUOĞLU
PERFORMANS ESASLI DEPREM MÜHENDİSLİĞİ

H. Sucuoğlu1


TDMSK-091:  YÜKSEK YAPILARIN PERFORMANSA DAYALI TASARIMINDA KULLANILAN DEPREM SEVİYELERİ

S. Engin1, F. Okay2 ve K. Beyen2

TDMSK-031:  YÜKSEK YAPILARIN PERFORMANS ESASLI TASARIMI

E. Budak1 ve H. Sucuoğlu2

TDMSK-199:  SARKAÇ TİPİ AYARLI KÜTLE SÖNÜMLEYİCİLERİN HARMONİK ETKİLER ALTINDAKİ DAVRANIŞI: DENEYSEL BİR ÇALIŞMA

E. Aydın1, B. Öztürk2, H.M. Gökdemir3 ve H. Çetin4

TDMSK-067:  SÜREKLİ KİRİŞ BİR KÖPRÜNÜN GRUPLAR HALİNDEKİ DAVRANIŞ ÖLÇÜMLERINDEN MODAL PARAMETRELERİNİN TAYİNİ

G. Turan1 ve H. Ceylan2

TDMSK-042: HASAR TANILAMA ÇALIŞMALARINDA SİNYAL ANALİZİ

K. Beyen1


14:00-16:10

3. Kuvvetli yer hareketi /  Strong ground motion
4. Deprem kaynak modelleri /  Earthquake source models
6. Sismik ağlar /  Seismic networks
7. Sismik dalga analizi /  Seismic wave analysis  
8. Tsunami / Tsunami
Oturum Başkanları / Chairs: Faruk Üner, Eren Tepeuğur

Oturum II
Bordo

 

TDMSK-249:  TÜRKİYE ULUSAL KUVVETLİ YER HAREKETİ GÖZLEM AĞINDAKİ GELİŞMELER

T. Kuru1, E. Tepeuğur1, A. Apak1, D. Kökbudak1, K. Tekin1, E. Ateş1, S. Sezer1, M. Baykal1, B. Eravcı1, G. Aksade1, D. Yalçın1 ve C. Şahin1

 

TDMSK-066: 24 MAYIS 2014 Mw:6,5 GÖKÇEADA DEPREMİNDEKİ BÜYÜK GENLİKLİ KUVETLİ YER HAREKETİ KAYITLARI VE MOHO SÜREKSİZLİĞİNDEN YANSIYAN DALGALAR (SmS) İLE İLİŞKİSİ

E. Tepeuğur1, F. Sertçelik2, U. Çeken1, D. Yalçın1, G. Yenilmez1, M. Kaplan1, K. Yanık1

 

TDMSK-139:  BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ, KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ İVME VERİ TABANI OLUŞTURULMASI

S. TUNÇ1, S. AKKAR2, Ö. KAFADAR3, A. BERBEROĞLU3 ve B. TAHTASIZOĞLU4

 

TDMSK-115: 3 ŞUBAT 2002 ÇAY DEPREMİNİN SAYISAL MODELLENMESİ: KUVVETLİ YER HAREKETİ SİMÜLASYONU VE ŞİDDET DAĞILIMI

G. CAN1 ve A. ASKAN GÜNDOĞAN2

 

TDMSK-035:  BURSA BÖLGESİ IÇIN YEREL SİSMİK İSTASYON AĞINDAN ELDE EDİLEN PARAMETRELER ILE YER HAREKETİ SIMÜLASYONU

B. ÜNAL1 ve A. ASKAN GÜNDOĞAN 2

 

TDMSK-218:  İZMİR İÇ KÖRFEZİ DOĞUSUNDA SİSMİK-MÜHENDİSLİK ANAKAYASI VE ZEMİN MODELLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR

M. Akgün1, Ö. C. Özdağ3, O. Pamukcu1, Ş. Özyalın1, T. Gönenç2, M. Kuruoğlu2, E. Pamuk1


14:00-16:10

1.  Sismoloji ve sismotektonik /  Seismology and seismotectonics
Oturum Başkanları / Chairs: Bülent Kaypak, Selda Altuncu Poyraz

Oturum II
Mavi

 

Tema Konuşmacısı:NİYAZİ TÜRKELİ
TDMSK-144: ANADOLU’DAKİ SON PASİF SİSMİK AĞLAR; DANA ve CSNET’İN VERİ ANALİZLERİ, İLK SONUÇLAR
N. Türkelli1, , M. Kahraman1, U.M. Teoman1, S. Poyraz Altuncu2, R. Polat2, D. Kalafat2, A.K. Mutlu1, M.D.Cambaz2


 

TDMSK-227 VAN GÖLÜ VE ÇEVRESİNİN BİR BOYUTLU (1-B) KABUK HIZ MODELİNİN BELİRLENMESİ

B. Kaypak1, M.F. Akkoyunlu2,3, D. Kalafat2, Ş. Barış3

 

TDMSK-145:  KABUK ve ÜST-MANTO YAPILARININ FARKLI TEKTONİK REJİMLERDE GÖRÜNTÜLENMESİ

M. Kahraman1, N. Türkelli1, A.A. Özacar2, U.M. Teoman1, S. Poyraz Altuncu1, L. Gülen3, M. Utkucu3

 

TDMSK-156:  KUZEY ANADOLU FAYININ BATI KESİMİNDEKİ ÜST KABUK HIZ YAPISININ YEREL TOMOGRAFİ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ

M.U. Teoman1, S.Altuncu Poyraz2, M. Didem Cambaz2, M. Kahraman1, N. Türkelli1, S. Rost3, G. Houseman3, D.A. Thompson4

 

TDMSK-054:  KUZEY ANADOLU FAYININ BATI KESİMİNDEKİ KABUK VE ÜST MANTO YAPISININ SİSMOLOJİK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ

S. Altuncu Poyraz1, U.M Teoman2, M. Kahraman2, N. Türkelli2, S. Rost3, G. Houseman3, D.A. Thompson4

 

TDMSK-236: 19 Mayıs 2011 Mw 6,0 Simav-Kütahya Depreminin Kaynak Parametreleri ve Coulomb Gerilim Değişimleri

E. Görgün1


16:10-16:30

Çay-Kahve Arası / Coffee Break


Çarşamba 14 Ekim
16:30-18:30

TEKNİK OTURUMLAR / TECHNICAL SESSIONS

OTURUM/SESSION
III


16:30-18:30

21.  Yapısal analiz ve yapı sağlığı izlemesi /  Structural analysis and structural health monitoring
Oturum Başkanları / Chairs: Afşin Sarıtaş, Gürsoy Turan

Oturum III
75. Yıl

 

Tema Konuşmacısı:ERDAL ŞAFAK
TDMSK-048: ANALYSIS OF LOW-AMPLITUDE VIBRATION DATA

E. Şafak1

 

TDMSK-025:  BİNALARDA YAPISAL SAĞLIK TAKİBİ İÇİN CİHAZLANDIRMA YÖNTEMLERİ

S. Dinçer1, E. Aydın2 ve H. Gencer3

 

TDMSK-058:  TIMOSHENKO KİRİŞLERİNİN SERBEST TİTREŞİM ANALİZİNİN DİFERANSİYEL TRANSFORMASYON METODU İLE İNCELENMESİ

B. Bozyiğit1, S. Çatal2 ve H. H. Çatal3

 

TDMSK-077:  EVALUATION OF GROUND-MOTION RECORD SCALING AND SELECTION METHODS FOR SEISMIC DESIGN AND ASSESSMENT OF STRUCTURES

B.Ö. AY1, R. Pinho2 and H. Crowley3

TDMSK-185:  ESKİŞEHİR İLİ BİNA ENVANTERİNİN YAPISAL KUSURLAR VE DÜZENSİZLİKLER BAKIMINDAN İRDELENMESİ

O. Kaplan1, Y. Güney2, A.E. Cengiz3, Y. Özçelikörs4 ve A. Topçu4


16:30-18:30

2. Azalım ilişkileri ve sismik tehlike /  Attenuation relationships and seismic hazard
12. Sismik tehlike /  Seismic hazard
29. Kentsel riskler ve kayıp tahminleri /  Urban risks and loss estimation studies  
Oturum Başkanları / Chairs:  Bilge Siyahi, Ayşegül Askan Gündoğan

Oturum III
Bordo

 

TDMSK-065: KENTSEL ALANLAR İÇİN BÜTÜNLEŞİK SİSMİK KAYIP TAHMİN YÖNTEMİ: ERZİNCAN PİLOT UYGULAMASI

A. Askan Gündoğan1, M. Asten2, M. A. Erberik3, C. Erkmen4, S. Karimzadeh5, N. Kılıç6, F. N. Şişman5 and A. Yakut3

 

TDMSK-250:ARALIK 1997 VE MART 1998 BALA DEPREMLERİNE ÖZEL AZALIM İİŞKİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE BUNA BAĞLI OLARAK ANKARA VE ÇEVRESİNDEKİ YER ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

M.K. Koçkar1

 

TDMSK-068: AN AUXILIARY TOOL TO BUILD GROUND-MOTION LOGIC-TREE FRAMEWORK FOR PROBABILISTIC SEISMIC HAZARD ASSESSMENT

Ö. Kale1 and S. Akkar2

 

TDMSK-044:  KUZEY ANADOLU VE DOĞU ANADOLU FAY ZONU İÇİN DEPREM TEKRARLANMA PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ

B. Güner1, A. Menekşe2, A. A. Özacar3 ve Z. Gülerce2

 

TDMSK-167:  KONAKLI KAYAK MERKEZİ (ERZURUM) İÇİN OLASILIKSAL SİSMİK TEHLİKE ANALİZİ

R. Kartal1, M. Özyazıcıoğlu2 ve T. Kılıç1

TDMSK-141: OLASILIKSAL SİSMİK TEHLİKE ANALİZİ YÖNTEMİ VE DÜZLEŞTİRİLMİŞ SİSMİSİTE MODELİ KULLANILARAK SİSMİK TEHLİKE HARİTALARI ELDE EDİLMESİ

H. Karaca1


16:30-18:30

34.  Depreme dayanıklı yapı tasarımı /  Earthquake resistant design
Oturum Başkanları / Chairs: Polat Gülkan, Gökhan Özdemir

Oturum III
Mavi

 

TDMSK-038: BURULMALI SİSTEMLER İÇİN GENEL YÜK VEKTÖRLERİ İLE ÇOK MODLU İTME ANALİZİ

K. Kaatsız1, F.S. Alıcı1 ve H. Sucuoğlu2

 

TDMSK-039: BİNA YAPILARININ ÇOK MODLU İTME ANALİZİ İÇİN GENEL YÜK VEKTÖRLERİNİN PRATİK UYGULAMASI

F.S. Alıcı1, K. Kaatsız1 ve H. Sucuoğlu2

 

TDMSK-083: SÜREKLİ SİSTEM YAPI MODELLERİNDE İLERİ MODLARIN KATKISININ İNCELENMESİ

H. T. Türker1 ve H. Çolak2

 

TDMSK-034: YIĞMA TİPİ YAPILARIN DEPREM ETKİSİ ALTINDA ALETSEL VERİ ve HESAPLAMALARA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

S.S. Yücel1, M. Bikçe2, M.C. Geneş3, Ş. Bankir4

 

TDMSK-247: GAZBETON DOLGULU BETONARME ÇERÇEVELERİN DEPREM PERFORMANSI ÜZERİNE DENEYSEL ÇALIŞMA

İ.O. Demirel1, E. Canbay2, B. Binici2, A. Yakut2, Z. Eryurtlu3

 

TDMSK-187: MEVCUT ENDÜSTRİ YAPISININ BİRİM ŞEKİL DEĞİŞTİRME ESASLI PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

A. Seçkin1, H. Meydanlı Atalay2, H. Erdoğan2, B. Doran3,  B. Akbaş4


18:30-20:00

Açılış Kokteyli / Welcome Cocktail


14 Ekim
Tüm Gün

Poster Sunumlar / Poster Presentations

Fuaye / Hall

 

TDMSK-030: GÜNEŞLİ PETROL SAHASININ VERİMLİ KAT SEDİMANLARININ PETROL FIZİKİ ÖZELLİKLERİNİN DEĞİŞKENLİĞİNİN KUYU JEOFİZİKİ ARAŞTIRMA VERİLERİNE GÖRE YAPAY SİNİR AĞLARI KULLANILMAKLA TETKİKİ

U. Ahmdva1

 

TDMSK-047: 5 EYLÜL 2012 AFYONKARAHİSAR MÜHİMMAT DEPOSU PATLAMASININ SİSMİK KAYITLAR KULLANILARAK İRDELENMESİ

F. KURAN1 ve S. POLAT2

 

TDMSK-079: DOĞU ANADOLU BÖLGESİ VE CİVARININ POISSON YÖNTEMİ İLE DEPREM TEHLİKE TAHMİNİ

T. TÜRKER1 ve Y. BAYRAK2

 

TDMSK-123: YEREL SÖNÜM OLGUSU VE EGE HORST-GRABEN SİSTEMİ ÖRNEĞİ

T.Ö. Kurtulmuş1 ve N. Akyol2

 

TDMSK-134: GRAFİK ARAYÜZÜ KULLANILARAK REFERANS İSTASYONUNA GÖRE SPEKTRAL ORANLAR (S/R) YÖNTEMİNDEN BÜYÜTME DEĞERİNİN BELİRLENMESİ

K. H. ÇOBAN1, Ö. AKIN1, N. SAYIL2

 

TDMSK-136: ÜSTEL DAĞILIM YÖNTEMİ KULLANILARAK AĞRI VE ÇEVRESİNİN DEPREM TEHLİKESİNİN BELİRLENMESİ

A. N. ATMIŞ 2, T. TÜRKER1 ve Y. BAYRAK2

 

TDMSK-138: GENİŞBAND SİSMOMETRELER NEDEN CLİP OLURLAR?

S. TUNÇ1, B. TUNÇ2, ve D. ÇAKA2

 

TDMSK-163: TEKİRDAĞ VE CİVARINDA HAKİM FREKANS DAĞILIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

B. B. AKŞAHİN1, M. S. ARSLAN2, A.O. ÖZEL3

 

TDMSK-164: TEKİRDAĞ VE CİVARI DEPREM KAYIT İSTASYONLARI ÜZERİNDE VERİ KAYIT KALİTESİ VE ARKA PLAN GÜRÜLTÜ ANALİZİ

P. DURAN1, B. B. AKŞAHİN2, M. S. ARSLAN3, A.O. ÖZEL4

 

TDMSK-215: K.K.T.C. LEFKOŞA İLÇESİNDE YAPILAN MİKROTREMOR ÇALIŞMALARI

H. Dindar1, M. Akgün2, C. Atalar3, Ö. C. Özdağ1, Y. İpek2,  A. Tunçel2, Ö. Akdemir2

 

TDMSK-219: NAKAMURA HASAR ENDEKSİ PARAMETRESİNİN ZEMİN DİNAMİK ANALİZLERİNDE ÖN BİLGİ OLARAK KULLANILABİLİRLİĞ

M. Akgün1, Ö. C. Özdağ3, A. T. Arslan1, T. Gönenç1, M. Kuruoğlu2

 

TDMSK-093: SEISMIC RESPONSE OF MARMARAY SUBMERGED TUNNEL CONSIDERING SOIL-STRUCTURE INTERACTION

A. Yoshino1, C. Zulfikar2, S. Tunc3, J. Shimabuku1 and M. Shoji1


Perşembe, 15 Ekim
09:00-10:50

TEKNİK OTURUMLAR / TECHNICAL SESSIONS

OTURUM IV


09:00-10:50

25.  Güçlendirme ve rehabilitasyon uygulamaları / Strengthening and rehabilitation works
Oturum Başkanları / Chairs: Cemal Geneş, Oğuz Özgür Eğilmez

Oturum IV
75.Yıl

 

TDMSK-228: AN INNOVATIVE TIE SYSTEM FOR IMPROVİNG THE MONOLITHIC BEHAVİOR OF MASONRY IN-FILLED REINFORCED CONCRETE FRAMES (INFILTIE)

P. Gülkan1, B. Binici2, H. Sucuoğlu2, A. Taghipour2, O. Demirel2, S. Tanışer2, O. Güneş3,  M. Ismail4, E. Fehling4, Y. Nakano5, Y. Sanada5, H. Choi5

 

TDMSK-041: TARİHİ YAPLARIN DEPREM DAVRANIŞININ İYİLEŞTİRİLMESİ ÜZERİNE BİR İRDELEME

C.Dönmez1 ve M.A. Erberik2

 

TDMSK-196: SONRADAN OLUŞTURULMUŞ MEKANİK BAĞLANTILI BA KİRİŞLERİN DAVRANIŞI

S. Aykaç1, R. Jamal2, İ. Kalkan3, E. Özbek4, B. Aykaç1

 

TDMSK-017: KARBON LİF KATKILI BETONUN BASINÇ BİRİM ŞEKİL DEĞİŞTİRMESİ – ELEKTRİKSEL DİRENÇ İLİŞKİSİ

E. TEOMETE1, Ö. A. KOLATAR2, E. DEMİRCİLİOĞLU2, S. KAHRAMAN3

 

TDMSK-110:  SİSMİK YALITIM KULLANIMININ YAPISAL PERFORMANS ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

T. Tibet Akbas1, C. Haydaroğlu1 ve T. Timur2


09:00-10:50

30. Afet yönetimi  / Disaster Management
Oturum Başkanları / Chairs: Meltem Türkoğlu, Ahmet Hakan Mutlu

Oturum IV
Bordo

 

TDMSK-237: ULUSAL DEPREM ARAŞTIRMA PROGRAMI (UDAP)

T. Uran1, V.Özsaraç2, C.Erkmen3, S. Altıok4, U. Çeken5

 

TDMSK-086: AFET YÖNETİMİNDE BÜTÜNLEŞİK AFET TEHLİKE HARİTALARI

M. Nurlu1

 

TDMSK-162: MEVCUT YAPILARIN GÜÇLENDİRİLMESİ YA DA YIKILMASINA KARAR VERİLMESİ AŞAMASINDA GÖZ ÖNÜNE ALINMASI GEREKEN KRİTERLER

A.H. MUTLU1

 

TDMSK-205: NÜFUS-İDARİ YAPI-PLAN-KENTLEŞME-YAPILAŞMA PERSPEKTİFİNDEN TÜRKİYE’NİN DEPREM-AFET RİSKİ ANALİZİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

F. Birinci1 ve K. Hacıefendioğlu2

 

TDMSK-109:  DEPREME DAYANIKLI BİNA, BİLİNÇLİ TÜKETİCİ VE GÜVEN KAVRAMLARI ÜZERİNE İNCELEME VE ÖNERİLER

G. Tunç1


09:00-10:50

31.  Afet sonrası konut yeri planlamaları / Post-earthquake settlement planning
32. Kentsel dönüşüm / Urban transformation
33. Deprem ve şehir ve bölge planlaması:  Afete duyarlı planlama ve depremsellik / Earthquake and urban & regional planning: disaster-sensitive planning and seismicity
Oturum Başkanları / Chairs: Mehmet Tunçer, Mustafa K. Koçkar

Oturum IV
Mavi

 

TEMA KONUŞMACISI: MEHMET TUNÇER
TDMSK-005: MARMARA DEPREMİ ACİL YENİDEN YAPILANMA PROJESİ (MEER) KAPSAMINDA KOCAELİ KUZEYDOĞU GELİŞİM BÖLGESİ İÇİN HAZIRLANAN İMAR PLANLARINA İLİŞKİN PLANLAMA YAKLAŞIMI

M. TUNÇER1

 

TDMSK-239: ŞEHİR VE AFET PLANLAMASI KAPSAMINDA KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI İLE ULAŞIM AĞI ÖZELİNDE İZMİR ÖRNEĞİ

G. ÖZSAMANCI1

 

TDMSK-114: TÜRKİYE’DEKİ KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİNİN İYİLEŞTİRİLMESİNE AİT ÖNERİLER

G. Tunç1 ve E. Özsaraç2

 

TDMSK-075: SOSYAL, MEKÂNSAL VE EKONOMİK BOYUTLARIYLA AFETZEDE KONUTLARI

S. Özkazanç1

 

TDMSK-100: 6306 SAYILI KENTSEL DÖNÜŞÜM YASASI KAPSAMINDA YER ALAN HIZLI DEĞERLENDİRME TEKNİĞİNİN GENİŞ KAPSAMLI SAHA UYGULAMASI: NİĞDE ÖRNEĞİ

Z. TOZLU1, Ö. ANIL2 ve M. ŞAHMARAN3


10:50-11:00

Çay-Kahve Arası / Coffee Break


Perşembe, 15 Ekim
11:00-13:00

TEKNİK OTURUMLAR / TECHNICAL SESSIONS

OTURUM V


11:00-13:00

26.  Sismik yalıtım ve titreşim kontrolü  /  Seismic isolation and vibration control
Oturum Başkanları / Chairs: Serap Kahraman, Eren Uçkan

Oturum V
75. Yıl

 

TDMSK-245:  NONLINEAR RESPONSE SPECTRA FOR ISOLATION SYSTEM DESIGN: CASE STUDIES IN TURKEY, CALIFORNIA AND NEW ZEALAND

L. Jones1, I. Aiken2, C. Black3, D. Whittaker4 and B. Şadan5

 

TDMSK-188: SEISMIC RESPONSE OF BASE ISOLATED LIQUID STORAGE TANKS TO NEAR FAULT PULSE TYPE GROUND MOTIONS

1 E. Uckan, Ö. Umut2, G. Uncu3, K. Hatayama4, F. Cakir5, B. Akbas 6, J. Shen7

 

TDMSK-022: YÜKSEK SÖNÜM ORANLARI İÇİN ÖNERİLEN SÖNÜM AZALTMA KATSAYILARININ DEPREM ETKİME AÇISINA BAĞLI DEĞİŞİMİ

G. Özdemir1 ve B. Bayhan2

 

TDMSK-179:  SEISMIC ISOLATION OF DJAMAÂ EL DJAZЇR MOSQUE IN ALGIERS

P. Huber1 and M. Tuncer Karaosmanoglu2

 

TDMSK-101:  PERFORMANSA DAYALI BİNA TASARIMINDA YAPISAL OLMAYAN BİLEŞENLER

D. Hadzikurteş1, Ö. O. Sever2 ve E. Kalafat3


11:00-13:00

27.  Deprem yönetmelikleri /  Earthquake codes and regulations
Oturum Başkanları / Chairs: Haluk Sucuoğlu, Sinan Akkar

Oturum V
Bordo

 

Tema Konuşmacısı :H. POLAT GÜLKAN
The Development and Fundamental Principles of Seismic Building Codes

H. P. Gülkan1

 

TDMSK-085: 23 EKİM 2011 VAN DEPREMİNDE HASAR GÖRMÜŞ BİR BİNANIN ABYBHY-2007’YE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

T.B. Çelik1, M. Bikçe2 ve M.C. Geneş3

 

TDMSK-089: KIBRIS`TAKİ YÖNETMELİK ÖNCESİ BİNALARIN DEPREM PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ

İ. Safkan1, S. Şensoy2 ve Z. Çağnan3

 

TDMSK-023: KURŞUN ÇEKİRDEKLİ KAUÇUK İZOLATÖR TİP TEST SONUÇLARININ ASCE-7/10’DA TANIMLANAN KABUL KRİTERLERİNE UYGUNLUĞUNUN İRDELENMESİ

G. Özdemir1 ve H. P. Gülkan2


11:00-13:00

21.  Yapısal analiz ve yapı sağlığı izlemesi /  Structural analysis and structural health monitoring
Oturum Başkanları / Chairs: Kemal Beyen, Gökçe Kınay

Oturum V
Mavi

 

TDMSK-176:  DALGACIK SPEKTRUMLARININ YAPI SAĞLIĞI DURUM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARINDA ÖNEMİ

K. Beyen1

 

TDMSK-223:  SÖNÜM MODELLERİ VE YAPISAL DİNAMİK ANALİZLERİN GÜVENİRLİĞİ

N. Shaban1 ve A. Caner2

 

TDMSK-234:  YATIK KİRİŞLİ BETONARME ÇERÇEVELERİN DEPREM DAVRANIŞINI İYİLEŞTİRME YOLUNDA YAPISAL SİSTEME YÖNELİK BAZI MÜDAHALELERİN YAPI MALİYETİNE ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

D. Alkan1 ve C. Dönmez2

 

TDMSK-099:  Tek Serbestlik Dereceli Sistemlerde Doğrusal Olmayan Statik ve Dinamik Analiz İle Elde Edilen Maksimum Deplasman Taleplerinin Karşılaştırılması

A.H. Kayhan1 ve A. Demir2

 

TDMSK-108:  DEPREMDE HASAR GÖRMÜŞ BETONARME YAPI ELEMANLARININ HASAR DURUMLARININ AKUSTİK EMİSYON ORAN İŞLEME ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ

S. Tayfur1, M. Karcılı ve N. Alver2


13:00-14:00

Öğle Yemeği / Lunch


Perşembe, 15 Ekim
14:00-16:10

TEKNİK OTURUMLAR / TECHNICAL SESSIONS

OTURUM VI


14:00-16:10

22.  Depreme dayanıklı betonarme yapılar  /  Earthquake resistant reinforced concrete structures
24.  Depreme dayanıklı çelik yapılar /  Earthquake resistant steel structures
Oturum Başkanları / Chairs: Hikmet Hüseyin Çatal, Murat Bikçe

Oturum VI
75. Yıl

 

TDMSK-158:  ACCIDENTIAL TORSIONAL IRREGULARITY IN STEEL CONCENTRICALLY BRACED FRAMES

B. Akşar1, S. Doğru2, J. Shen3, F. Cakir4, B. Akbaş5

 

TDMSK-210:  EARTHQUAKE INDUCED AMPLIFIED LOADS IN STEEL INVERTED V-TYPE CONCENTRICALLY BRACED FRAMES

B. Akşar1, S. Doğru2, J. Shen3, F.Cakir4, B. Akbaş5

 

TDMSK-155:  SEISMIC ENERGY RESPONSE OF TWO-STORY X-BRACED FRAMES

S. Doğru1, B. Akşar2, B. Akbaş3, J. Shen4, B. Doran5

 

TDMSK-052:  FARKLI BURKULMAYI ENGELLEYEN MEKANİZMAYA SAHİP BURKULMASI ENGELLENMİŞ ÇELİK ÇAPRAZLAR

R. Özçelik1, Y. Dikiciaşık2, K.B. Civelek3

 

TDMSK-057:  MEVCUT BETONARME BİNALARDA ZEMİN YAPI ETKİLEŞİMİNİN SİSMİK DAVRANIŞ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Bayram Tanık ÇAYCI1 ve Mehmet İNEL2

 

TDMSK-053:  AN OVERVIEW OF MODELING OF RC SHEAR WALLS: ADVANTAGES AND LIMITATIONS

N. Eser1 and I.E. Bal2


14:00-16:10

2. Azalım İlişkileri ve Sismik Tehlike/  Attenuation relationships and seismic hazard
12. Sismik tehlike /  Seismic hazard
29. Kentsel riskler ve kayıp tahminleri /  Urban risks and loss estimation studies
Oturum Başkanları / Chairs: Polat Gülkan, Karim Şeşetyan

Oturum VI
Bordo

 

Tema Konuşmacısı: SİNAN AKKAR

TDMSK-069: TASARIM SPEKTRUMU KÖŞE PERİYOTLARI VE ZEMİN AMPLİFİKASYON KATSAYILARININ OLASILIKSAL SİSMİK TEHLİKE ANALİZLERİ İLE BELİRLENMESİ

Ö. Kale1 ve S. Akkar2

 

TDMSK-074:  TÜRKİYE İÇİN ALAN KAYNAK MODELİNE DAYALI OLASILIKSAL DEPREM TEHLİKE ANALİZİ

K. Şeşetyan1, M.B. Demircioğlu2, T.Y. Duman3, T. Çan4, S. Tekin5, T. Eroğlu Azak6, Ö. Zülfikar7 ve S. Akkar8

 

TDMSK-014:  SEISMIC DAMAGE ASSESSMENT USING SYNTHETIC GROUND MOTIONS: A CASE STUDY FOR ERZINCAN

S. Karimzadeh1, A. Askan2, M.A. Erberik3 and A. Yakut4

 

TDMSK-043:  MÜHENDISLIK UYGULAMALARI İÇİN GENLİK VE AĞ TABANLI DEPREM ERKEN UYARI VE ALARM SISTEMİ (GETAlarm) GELİŞTİRİLMESİ

H. S. Küyük1

 

TDMSK-137:  Marmaray Sismik Alarm Sistemi

S. TUNÇ1, C. ZÜLFİKAR2, A. PINAR3 ve E. ŞAFAK3


14:00-16:10

13.  İzmir odaklı Deprem çalışmaları /  Izmir focused earthquakes studies
Oturum Başkanları / Chairs: Haluk Eyidoğan, Orhan Polat

Oturum VI
Mavi

 

Tema Konuşmacısı:HASAN SÖZBİLİR
TDMSK-203: İZMİR KENTİ İÇİNDEN GEÇEN DİRİ FAYLARDA FAY SAKINIM BANDI/YÜZEY FAYLANMASI TEHLİKESİ KUŞAĞI OLUŞTURMA KRİTERLERİ

H. Sözbilir1, Ö. Sümer2, B. Uzel2, Ç. Tepe2, M. Softa2, S. Eski 3, G. Babayiğit3, R. Turan4, M. Karaş5 ve S. Koşum6

 

TDMSK-229:  İZMİR VE ÇEVRESİNİN ÜST-KABUK HIZ YAPISININ BELİRLENMESİ

Ç. Özer1, B. Kaypak2, E. Gök3, U. Çeken4, O. Polat5

 

TDMSK-130:  İZMİR İLİ VE ÇEVRESİ İÇİN COULOMB GERİLME DEĞİŞİMİ VE DEPREMSELLİĞİN BÖLGESEL DAĞILIMI

N. C. ANADOLU KILIÇ1 ve Ü. Y. KALYONCUOĞLU2

 

TDMSK-059:  BATI ANADOLU KARA ve KIYI ÖTESİ 𝑴𝑳≥5.0 DEPREMLERİNE AİT ARTÇI ŞOK DİZİLERİNİN (2005-2015) İSTATİSTİK ÖZELLİKLERİ

İ.Y. Özçelik1 ve E.A. B. Güney1

 

TDMSK-220:  İZMİR KÖRFEZİ’Nİ KUZEY GÜNEY YÖNLÜ KESEN BİR PROFİLDE BÖLGESEL OLARAK SİSMİK-MÜHENDİSLİK ANAKAYASI VE ZEMİN MODELİNİN TANIMLANMASI İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALAR

M. Akgün1, Ö. C. Özdağ2, O. Pamukçu1, Ş. Özyalın1, T. Gönenç1

 

TDMSK-221:  İZMİR METROPOL ALANINDA MÜHENDİSLİK ANA KAYASININ JEOFİZİK ÇALIŞMALARLA ARAŞTIRILMASI

M. Gürler1, M. Akgün2, Ö. C. Özdağ3


16:10 -16:30

Çay-Kahve Arası


16:30-18:30

Özel Oturumlar

75. Yıl

16:30-18:00

İzmir Odaklı Kentsel Dönüşüm – 1 

18:00-19:30

İzmir’in Deprem Tehlikesi – 2


20:00 -23:00

Gala Yemeği (Anemon Fuar Otel – Teras Kat Restaurant )


15 Ekim
Tüm Gün

Poster Sunumlar / Poster Presentations

Fuaye / Hall

 

TDMSK-029: STUDY OF THE FUNDAMENTAL IMPACT OF SOIL-STRUCTURE INTERACTION ON RESPONSE OF REINFORCED CONCRETE BRIDGE

M.ROUGUI 1 and Hasnae BOUBEL2and Oumnia ELMRABET3

 

TDMSK-049: EĞİTMENSİZ SINIFLAMA ALGORİTMALARI İLE SIVILAŞMA DİRENCİNİN SINIFLANDIRILMASI

A. Sezer1, D. Erdogan2, A.B. Göktepe1, S. Altun1, İ.Kalıpcılar3

 

TDMSK-060: DOLGU DUVARLARIN VE farklı özellikteki deprem kayıtlarıNIN mevcut binaların deplasman talepleri üzerindeki etkilerinin DEĞERLENDİRİLMESİ

E. Meral1 ve M. İnel2

 

TDMSK-070: ELASTİK DAVRANIŞ SPEKTRUMUNUN YAPAY SİNİR AĞI YAKLAŞIMI İLE TAHMİNİ

E.Ç. Kandemir-Mazanoğlu1 ve Ç. Kandemir-Çavaş2

 

TDMSK-092: SEİSMİC PERFORMANCE VERİFİCATİON OF ARCH DAM BY NONLİNEAR 3D-FEM ANALYSİS

Y. Mıtsuhashı1, C. Zulfıkar2, J. Shımabuku1 and M. Shojı1 

 

TDMSK-105: BETONARME ÇERÇEVELERDE DOLGU DUVAR ETKİSİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE DENEYSEL ÇALIŞMA

İ. O. Demirel1, A. Yakut2, B. Binici2, E. Canbay2

 

TDMSK-128: SSB BARAJLAR ve KELEBEK BARAJI DEPREM ANALİZİ

S. Aydın1 ,K. Cihan2 ,İ. Akdemir,3

 

TDMSK-170:  THERMAL REMOTE SENSİNG TECHNİQUES FOR STUDYİNG EARTHQUAKE ANOMALİES (Case Study in Izmit)

U. Avdan1 and G. Jovanovska2

 

TDMSK-172:  SÜREKLİ DOĞAL GERİLİM VERİLERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ, DEPREM ve YAĞIŞLARLA İLİŞKİSİ

P. Sındırgı1 ve İ. Kaftan2

 

TDMSK-220:  İZMİR KÖRFEZİ’Nİ KUZEY GÜNEY YÖNLÜ KESEN BİR PROFİLDE BÖLGESEL OLARAK SİSMİK-MÜHENDİSLİK ANAKAYASI VE ZEMİN MODELİNİN TANIMLANMASI İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALAR

M. Akgün1, Ö. C. Özdağ2, O. Pamukçu1, Ş. Özyalın1, T. Gönenç1


Cuma, 16 Ekim
08:30-09:00

TEKNİK OTURUMLAR / TECHNICAL SESSIONS

OTURUM/SESSION VII


09:00-10:50

22.  Depreme dayanıklı betonarme yapılar  /  Earthquake resistant reinforced concrete structures
24.. Depreme dayanıklı çelik yapılar /  Earthquake resistant steel structures
Oturum Başkanları / Chairs: Cemalettin Dönmez, Özgür Avşar

Oturum VII
75.Yıl

 

TDMSK-037:  BETONARME KOLONLARDAKİ DÜŞEY DERZLERİN FARKLI ZEMİN SINIFLARINDAKİ ETKİSİ

G.Eren1, K. Beyen2

 

TDMSK-036:  YAPILARIN ÇİMENTO ESASLI KOMPOZİT PANELLERLE GÜÇLENDİRİLMESİ

M.E. Ayatar1, E. Canbay2 ve B. Binici2

 

TDMSK-026:  KISMİ BOŞLUKLU DOLGU DUVARLARIN BETONARME ÇERÇEVELERİN SERBEST VE ZORLANMIŞ TİTREŞİMİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

O. Öztürkoğlu1 ve T. Uçar2

 

TDMSK-033:  BETONARME ÇERÇEVELERİN DEPREM HESABINDA TASARIM İVME SPEKTRUMU UYUMLU DİNAMİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

O. Merter1 ve T. Uçar2

 

TDMSK-102:  BETONARME BİR BİNADA BÖLME DUVARLARIN BİNA DİNAMİK ÖZELLİKLERİNE OLAN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

F. Aras1


09:00-10:50

25.  Güçlendirme ve rehabilitasyon uygulamaları /  Strengthening and rehabilitation works
Oturum Başkanları / Chairs: Cemal Geneş, Gökhan Özdemir

Oturum VII
Bordo


 

TDMSK-240:  KURŞUN ÇEKİRDEKTEKİ ISINMANIN SİSMİK TABAN İZOLASYONLU BİR BİNANIN ÜST YAPI DAVRANIŞINA ETKİSİ

S. Arguç1, Ö. Avşar2 ve G. Özdemir2

 

TDMSK-226:  PREFABRİKE BETONARME YAPILARDA SİSMİK SÖNÜMLEYİCİLER KULLANILARAK GÜÇLENDİRME YAPILMASI

S. Yıldırım1, A. Kalyoncuoğlu2, B. Erkuş3,Y.İ.Tonguç4

 

TDMSK-242:  EXPERIMENTAL AND NUMERICAL STUDY ON THE SEISMIC BEHAVIOR OF CONNECTIONS in STORAGE RACK STRUCTURES

Shahshenas R.1 and Altay G.2

 

TDMSK-129:  KISA KOLON HASARI OLUŞMUŞ BETONARME KOLONLARIN CFRP İLE YAPISAL ONARIMI

O. Tunaboyu1, B. Evirgen1 ve Ö. Avşar2

 

TDMSK-094:  PREFABRİK KOMPOZİT KOLON-KİRİŞ BAĞLANTILARININ SİSMİK PERFORMANSININ DENEYSEL ARAŞTIRILMASI

S. C. Girgin1, S. Kahraman2,  İ. S. Mısır3

 

09:00-10:50

35.  Deprem ve mimarlık  /  Earthquake and architecture
Oturum Başkanları / Chairs: Hilmi Evren Erdin, Gül Yücel

Oturum VII
Mavi

 

TEMA KONUŞMACI: GÜL YÜCEL
TDMSK-098: DEPREM TEHLİKESİ ve TARİHİ ÇARŞILAR: İSTANBUL KAPALIÇARŞI

G. Yücel1

 

TDMSK-243:  INTEGRATING ARCHITECTURAL AND SEISMIC DESIGN OF BUILDINGS IN TEACHING PRACTICE

M. Morales-Beltran

 

TDMSK-232:  GÜNÜMÜZ MİMARİSİNDE SİSMİK İZOLASYON TEKNOLOJİSİ

N. B. Özdemir1,G. AKÇAER2 ve A. SOYLUK3

 

TDMSK-231:  DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI EĞİTİMİ ve MİMARLIK

G. AKÇAER1, N. B. ÖZDEMİR2 ve A. SOYLUK3

 

TDMSK-233:  AFET YÖNETİMİNDE OLASI DEPREMLER İÇİN “AFAD-RED” HASAR TAHMİN SİSTEMİNİN KULLANIMI

Y. M. Fahjan1, F. Pakdamar1, F. İ. Kara1, Y. Eryılmaz1,  B. Eravcı2, M. Baykal2, G. Yenilmez2, D. Yalçın2, K. Yanık2


10:50-11:00

Çay-Kahve Arası / Coffee Break


Cuma, 16 Ekim
11:00-13:00

TEKNİK OTURUMLAR / TECHNICAL SESSIONS

OTURUM/SESSION VIII

 

11:00-13:00

22.  Depreme dayanıklı betonarme yapılar /  Earthquake resistant reinforced concrete structures
24. Depreme dayanıklı çelik yapılar /  Earthquake resistant steel structures
Oturum Başkanları / Chairs: Haluk Sucuoğlu, Ayşegül Askan Gündoğan

Oturum VIII
75. Yıl

 

Tema Konuşmacısı: ALPER İLKİ
AZ KATLI, DÜZENLİ VE YERİNDE DÖKÜLMÜŞ BETONARME BİNALAR İÇİN BASİTLEŞTİRİLMİŞ DEPREM TASARIMI KURALLARI

A. İlki1, K. Orakçal2, M. Cömert3 ve P. Gülkan4

 

TDMSK-121:  MERKEZDEN SAPAN ÇAPRAZ SİSTEMLE GÜÇLENDİRİLMİŞ BETONARME BİR BİNANIN DEPREM DAVRANIŞI

A. Khaleel1, E.M. Güneyisi2 ve A. Gültekin3

 

TDMSK-132:  RYTEİE’E GÖRE DOLGU DUVAR ETKİSİNİ DİKKATE ALAN BASİTLEŞTİRİLMİŞ YÖNTEMİN İRDELENMESİ

H.B. Aksoy1 ve Ö. Avşar2

 

TDMSK-107:  SÜREKLİLİK VE SÜREKSİZLİK DURUMLARINDA PERDE-ÇERÇEVE ETKİLEŞİMİ

B. DEMİR1, F.İ. KARA2 ve Y. M. FAHJAN3

 

TDMSK-056:  ORTA KATLI MEVCUT BETONARME YAPILARDA ÇEKİÇLEME DAVRANIŞININ İNCELENMESİ

M. İNEL1, B. T. ÇAYCI2, M. KAMAL3, O. ALTINEL4


11:00-13:00

11.  Deprem öncesi çalışmalar  /  Pre-earthquake studies
17.  Geoteknik Deprem mühendisliği /  Geotechnical earthquake engineering
Oturum Başkanları / Chairs: Mehmet Kuruoğlu, Tuğba Eskişar

Oturum VIII
Bordo

 

TDMSK-161:  İZMİR KÖRFEZİ GÜNEY KIYI BÖLGESİ ZEMİNLERİNİN DİNAMİK DAVRANIŞININ İNCELENMESİ

M. Kuruoğlu1, T. Eskişar2

 

TDMSK-117:  KAYMA ÇERÇEVELERİNDE OPTİMUM SÖNÜMLEYİCİ DAĞILIMINA GEVŞEK KUMLU ZEMİNİN ETKİSİ
H. Hasmaden1, O. Sivrikaya2 ve E. Aydın3

 

TDMSK-050:  ARTAN TEKRARLI YÜKLER ALTINDA İNCE DANELİ ZEMİNLERDE FİBER KULLANIMININ DİNAMİK ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

İ.Kalıpcılar1, E. Karakan2, D. Erdogan3, A. Sezer4, S. Altun4

 

TDMSK-248:  FİBER OPTİK TEKNOLOJİSİ İLE HEYELANLARIN İZLENMESİ

A. Arslan1, H. Akgün1, M. K. Koçkar2 , A. M. Eker3 , M. A. Kelam4

 

TDMSK-165:  TEKİRDAĞ BÖLGESİNDE ÇOKLU JEOFİZİK YÖNTEMİ KULLANILARAK YERALTI YAPISININ BELİRLENMESİ ve DEPREM ZARARLARININ AZALTILMASI ÇALIŞMASI

M. S. Arslan1, T. Genç2, T. İşseven3, B B. Akşahin4, A. O. Özel5, S. Karabulut6, M. K. Tunçer7

 

TDMSK-224:  YÜZEY DALGASI ETÜTSONUÇLARININ ENTEGRASYONU İLE GÖLYAKA-DÜZCE TEKTONİK BASENİNİN OLASILIKSAL SİSMİK TEHLİKE DEĞERLENDİRMESİ

K. Yousefi-Bavil1, A. M. Eker2, S. Cambazoğlu3, M. K. Koçkar4, H. Akgün5


11:00-13:00

 

23.  Depreme dayanıklı yığma yapılar /  Earthquake resistant masonry structures
37. Deprem tehlikesi altında tarihi yapılar /  Historical structures threatened by earthquakes
Oturum Başkanları / Chairs: Kemal Hacıefendioğlu, Cemalettin Dönmez

Oturum VIII
Mavi

 

TDMSK-211:  ANALYTICAL ASSESSMENT OF EXISTING MASONRY STRUCTURES UNDER EQ LOADING BY THE USE OF AMBIENT VIBRATION MEASUREMENTS

L. Abrahamczyk1, J. Schwarz1 and M.C. Genes2

 

TDMSK-095:  YIĞMA BİNALARIN SİSMİK PERFORMANSININ BELİRLENMESİ

A. Aldemir1, B. Binici2, A. Yakut2 ve E. Canbay2

 

TDMSK-207:  TARİHİ YAPILARDA LOKAL GÜÇLENDİRMEYE BAĞLI  LOKAL RİJİTLİK ARTIŞININ YAPI DAVRANIŞINA ETKİSİ

E. Alpaslan1, K. Hacıefendioğlu2, F. Birinci3, M. Kurt4

 

TDMSK-046:  YENİ DEPREM YÖNETMELİĞİNDE YIĞMA BİNA TASARIMI VE DEPREM GÜVENLİĞİ DEĞERLENDİRMESİ İÇİN ÖNERİLER

F. KURAN1

 

TDMSK-133:  SEISMIC EVALUATION AND REDUCTION OF THE SEISMIC RISK FOR A HISTORICAL BUILDING IN ITALY

C. Amaddeo1 and Ö. Özçelik2


13:00-14:00

Öğle Yemeği / Lunch


Cuma 16 Ekim
14:00-16:10

TEKNİK OTURUMLAR / TECHNICAL SESSIONS

OTURUM/SESSION IX


14:00-16:10

16.  Barajların ve köprülerin eprem güvenliği /  Seismic safety of dams and bridges
18. Mevcut yapılarda gerçekleştirilen deneysel çalışmalar /  Experimental research on existing structures
20. Yüksek binalar /  Tall buildings
Oturum Başkanları / Chairs:  Gürsoy Turan, Altuğ Erberik

Oturum IX
75. Yıl

 

TDMSK-177: BETON AĞIRLIK BARAJLARIN SİSMİK DAVRANIŞINI ETKİLEYEN PARAMETRELER

B.F. Soysal1 ve Y. Arıcı2

 

TDMSK-178:  ARTIMLI DİNAMİK ANALİZ YÖNTEMİ İLE BETON AĞIRLIK BARAJLARDAKİ HASAR BELİRLENMESİ

B.F. Soysal1 ve Y. Arıcı2

 

TDMSK-152:  ON SOIL-STRUCTURE INTERACTİON ANALYSIS OF CONCRETE GRAVITY DAMS IN FREQUENCY DOMAIN

M. Bybordiani1 and Y.Arıcı2

 

TDMSK-127:  TAHTAKÖPRÜ BARAJI YÜKSELTİLMESİ ve DİNAMİK PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ

S. AYDIN1, İ. KARABULUT2,  Y. ER3

 

TDMSK-128:  SSB BARAJLAR ve KELEBEK BARAJI DEPREM ANALİZİ

S. AYDIN1,K. CİHAN2,İ. AKDEMİR3

 

14:00-16:10

1.  Sismoloji ve sismotektonik / Seismology and seismotectonics
Oturum Başkanları / Chairs: Murat Bikçe, Muammer Tün

Oturum IX
Bordo

 

Tema Konuşmacısı:EŞREF YALÇINKAYA
TDMSK-113: BÜYÜKÇEKMECE (İSTANBUL) HEYALAN ALANININ JEOFİZİK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ

E. Yalçınkaya1, H. Alp1, S. Martino2, O. Özel1, E. Görgün1, L. Lenti3, P. Bigarre4, M.S. Arslan1, B.B. Akşahin1

 

TDMSK-189:  İZMİR-MANİSA-BALIKESİR İLLERİNİ ETKİLEMİŞ TARİHSEL DERPEMLERİN SİSMİK KAYNAKLARI

Sözbilir, H., 1 Özkaymak, Ç., 2 Sümer, Ö., 3 Uzel, B., 3 Eski, S., 4 Tepe, Ç., 3  Softa, M., 3 Güler, T., 4  ve Yaralı G. 4

 

TDMSK-020: 23 EKİM 2011 VAN DEPREMİ ARTÇI ŞOKLARININ İNCELENMESİ

B.D.TAMTAŞ1 ve Y.ALTINOK2

 

TDMSK-084:  TÜRKİYE’DE HASARA VE CAN KAYBINA NEDEN OLAN DEPREM LİSTESİ

M. Bikçe1

 

TDMSK-149:  ESKİŞEHİR BASENİ SİSMİK KALİTE FAKTÖRÜNÜN İRDELENMESİ

M.Tün1, E.Pekkan2, S.Mutlu3, B.Ecevitoğlu4

 

TDMSK-120:  INTELLIGENT SEISMIC-ACOUSTIC SYSTEM FOR IDENTIFYING THE LOCATION OF THE AREAS OF AN EXPECTED EARTHQUAKE

T.A.Aliev1, G.A.Guluyev2, F.H.Pashayev 3 and A.B. Pashayev 4


14:00-16:10

3.  Kuvvetli yer hareketi /  Strong ground motion
4.  Deprem kaynak modelleri /  Earthquake source models
6.  Sismik ağlar /  Seismic networks
8.  Tsunami /  Tsunami
Oturum Başkanları / Chairs: Ergin Ulutaş, Fahrad Pasayev

Oturum IX
Mavi

 

TDMSK-174:  MARMARAY TÜP GEÇİDİ: 24 MAYIS 2014 KUZEY EGE DEPREMİ GÖZLEMLERİ

S.Ü. Dikmen1, A. Edinçliler1 ve A. Pınar2

 

TDMSK-032:  GERÇEK DEPREMLERİN ÖLÇEKLENMİŞ KAYITLARINA AİT TEPKİ SPEKTRUMLARININ FARKLI TASARIM İVME SPEKTRUMLARI İLE UYUŞUMUNUN ARAŞTIRILMASI

T. Uçar1 ve O. Merter2

 

TDMSK-051:  KUZEYBATI ANADOLU’DA BÖLGESEL KAPPA MODELİ

F. N. ŞİŞMAN1, A. ASKAN GÜNDOĞAN2ve O. PEKCAN2

 

TDMSK-124:  AFAD TÜRKİYE DEPREM VERİ MERKEZİ SİSTEMİ (AFAD-TDVM)

M. Türkoğlu¹, B. M. Tekin¹, T. Kılıç¹, U. Çeken¹, K. Yanık¹, S. Zünbül¹, M. Kaplan, R.F.Kartal¹, F. T. Kadirioğlu¹, F. Alver¹, Ö. Kılıçaslan¹, B. Türkyılmaz¹, D. Şentürk¹  B. F. Temel¹, E.Özer¹, H. Dilek¹, A. Erol¹ ve M. Demir¹.

 

TDMSK-175:  DERİN OKYANUS TSUNAMİ ÖLÇER VE KIYI GELGİT ÖLÇER KAYITLARININ ANALİZİ: 1 NİSAN 2014 ŞİLİ DEPREMİNDEN ÖRNEKLER

Ergin Ulutaş1

 

TDMSK-190: AKTİF – MASW YÖNTEMİYLE ZEMİNİN SİSMİK HIZ YAPISININ BELİRLENMESİ

S. Mutlu1, M. Tün2, E. Pekkan3, B. Ecevitoğlu4, Y. Güney5


16:10-16:30

Çay-Kahve Arası / Coffee Break


CUMA 16 Ekim
16:30-17:00

3 TDMSK- Kapanış Seremonisi / Closing Ceremony

75.Yıl

4 TDMSK-2017 Eskişehir Tanıtım


16 Ekim
Tüm Gün

Poster Sunumlar / Poster Presentations

Fuaye / Hall

 

TDMSK-007: STONE COLUMNS IN SILTY CLAY SOIL: A NUMERICAL MODEL

K.BABA1, N.NEHAB2, L.OUADIF3

 

TDMSK-109: DEPREME DAYANIKLI BİNA, BİLİNÇLİ TÜKETİCİ VE GÜVEN KAVRAMLARI ÜZERİNE İNCELEME VE ÖNERİLER

G. Tunç1

 

TDMSK-112: GÜÇLENDİRİLMİŞ KOMPOZİT BAĞLANTILARI

İ. Bektaş1, B.C. Bal2, G. Düzkale Sözbir3 ve A. Kılıç Ak4

 

TDMSK-142: BETONARME ÇERÇEVELERDE DOLGU DUVARLAR VASITASIYLA RİJİTLİK DAĞILIMININ DEĞİŞTİRİLMESİNİN DEPREM TALEPLERİ ALTINDAKİ ÖTELENME DAĞILIMINA ETKİSİ

E. Sönmez1 ve C. Dönmez2

 

TDMSK-150: AFET YÖNETİMİNDE KİTLE KAYNAK KULLANIMINA YÖNELİK MOBİL UYGULAMA ÖRNEĞİ

Y. Mıtsuhashı1, C. Zulfıkar2, J. Shımabuku1 and M. Shojı1
 

 

TDMSK-151:  DOĞAL AFET RİSK YÖNETİMİ

Ç. KOÇKAN1

 

TDMSK-154: BAĞIMSIZ PROJE DENETİMİNİN ESASLARI ve HESAP RAPORU HAZIRLANMASI

B. Akbas1, B. Doran2, B. Siyahi1

 

TDMSK-173:  AĞRI İLİ CİVARININ DEPREM TEHLİKESİNİN GUMBEL DAĞILIMI ile ARAŞTIRILMASI

A.N. ATMIŞ1, E. BAYRAK2, Ş. YILMAZ2, F. TEMELLİ1, Y. BAYRAK1

 

TDMSK-191:  ANKARA ÇAYI HAVZASI İÇERİSİNDE YER ALAN BÖLGELERİN SİSMİK RİSK DÜZEYİNİN YÜZEY DALGALARI İLE ANALİZİ

G. Felek1

 

TDMSK-207:  TARİHİ YAPILARDA LOKAL GÜÇLENDİRMEYE BAĞLI LOKAL RİJİTLİK ARTIŞININ YAPI DAVRANIŞINA ETKİSİ

E. Alpaslan1, K. Hacıefendioğlu2, F. Birinci3, M. Kurt4

 

TDMSK-222: DERİN ALÜVYON ZEMİNLERDE SAHAYA ÖZEL TASARIM İVME SPEKTRUMUNUN BELİRLENMESİNDE ROL OYNAYAN UNSURLAR

M. Şahin1 ve G. Özden2

 

TDMSK-028: ANALYSIS OF THE DYNAMIC BEHAVIOR OF EARTH DAM

M.ROUGUI 1, Oumnia ELMRABET2 and Hasnae BOUBEL 3