Düzenleme Kurulu

Soyisim sırasına göre sıralanmıştır…

Organizasyon Kurulu

Berna Özberk (İzmir Büyükşehir Belediyesi)
Levent Bendeş (İzmir Ticaret Odası)
Cemalettin Dönmez (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü)
Özgür Eğilmez (İzmir Ekonomi Ü)
Altuğ Erberik (Orta Doğu Teknik Ü)
Tuğba Eskişar (Ege Ü)
Cemal Geneş (Zirve Ü)
Polat Gülkan (Çankaya Ü)
Mustafa Koçkar (Gazi Ü, DEMAR)
Gökçe Kınay (Gediz Ü)
Orhan Polat (Dokuz Eylül Ü, Koordinasyon)
Haluk Sucuoğlu (Orta Doğu Teknik Ü, TDMD Başkanı)
Muammer Tün (Anadolu Ü, 4TDMSK)
Faruk Üner (AFAD İzmir)
Nazan Yılmaz (AFAD Ankara)

Yerel Organizasyon Kurulu

Hilmi Evren Erdin (Dokuz Eylül Ü)
Elçin Gök (Dokuz Eylül Ü)
Cem Kıncal (Dokuz Eylül Ü)
Mehmet Kuruoğlu (Dokuz Eylül Ü)
Ahmet Vefa Orhon (Dokuz Eylül Ü)
Çağlar Özer (Dokuz Eylül Ü)
Orhan Polat (Dokuz Eylül Ü, Koordinasyon)