Konu Başlıkları

Üçüncü Konferansın ele alacağı ana konu başlıkları şunlardır:

 1. Sismoloji ve sismotektonik

 2. Azalım ilişkileri ve sismik tehlike

 3. Kuvvetli yer hareketi

 4. Deprem kaynak modelleri

 5. Mikrotremor analizi

 6. Sismik ağlar

 7. Sismik dalga analizi

 8. Tsunami

 9. Dalga analizi

 10. Yapay zeka yöntemleri/uygulamaları

 11. Deprem öncesi çalışmalar

 12. Sismik tehlike

 13. İzmir odaklı deprem çalışmaları

 14. Deprem bölgelerinde uygulamalı jeoloji çalışmaları

 15. Depremde uzaktan algılama uygulamaları

 16. Barajların ve köprülerin deprem güvenliği

 17. Geoteknik deprem mühendisliği

 18. Mevcut yapılarda gerçekleştirilen deneysel çalışmalar

 19. Özel yapıların deprem güvenliği

 20. Yüksek binalar

 21. Yapısal analiz ve yapı sağlığı izlemesi

 22. Depreme dayanıklı betonarme yapılar

 23. Depreme dayanıklı yığma yapılar

 24. Depreme dayanıklı çelik yapılar

 25. Güçlendirme ve rehabilitasyon uygulamaları

 26. Sismik yalıtım ve titreşim kontrolü

 27. Deprem yönetmelikleri

 28. Yakın tarihli depremler

 29. Kentsel riskler ve kayıp tahminleri

 30. Afet yönetimi

 31. Afet sonrası konut yeri planlamaları

 32. Kentsel dönüşüm

 33. Deprem ve şehir ve bölge planlaması:  Afete duyarlı planlama ve depremsellik

 34. Depreme dayanıklı yapı tasarımı

 35. Deprem ve mimarlık

 36. Afete duyarlı toplum

 37. Deprem tehlikesi altında tarihi yapılar