Bildiriler

DETAYLI TEKNİK PROGRAM / DETAILED TECHNICAL PROGRAMME

Çarşamba, 25 Eylül
11:00-12:45

TEKNİK OTURUMLAR / TECHNICAL SESSIONS

OTURUM/SESSION
I

11:00-12:45

6. Sismik Dalga Analizi / Analysis of Seismic Wave
Oturum Başkanları / Chairs: Haluk Sucuoğlu, Serdar Özalaybey

Oturum I
Salon I

Tema Konuşmacısı: Uwe Dorka
Seismic Control
E.U. Dorka*

TDMSK004: 2011 Depreminin Işığında Van ve Çevresi için Deprem Hesabı Parametrelerinin Tayini
E. Kalkan ve P. Gülkan*

TDMSK160: Assessment of Synthetic Ground Motion Records Obtained From Alternative Simulation Techniques in Nonlinear Time History Analyses of Multi-Storey Frame Buildings: A Case Study
Sh. Karimzadeh*, A. Askan, A. Yakut and G. Ameri

TDMSK219: Saçılmış Dalgaların Sismik İnterferometrisi ile Yüzeye Yakın Saçıcıların Konumlarının Belirlenmesi
A. Kaşlılar* ve U. Harmankaya

TDMSK063: Sakarya Üniversitesi Deprem Kayıt İstasyonununa Ait Süreye Bağlı Büyüklük Hesabı
E. Yavuz*, G. Altun ve G. Horasan

TDMSK235: Rayleigh Dalgası Faz Hızı Dispersiyon Eğrisinden Vs30 Hızlarının Doğrudan Belirlenmesi
Ekrem Zor*, Serdar Özalaybey ve Argun Kocaoğlu


11:00-12:45

1. Geoteknik Deprem Mühendisliği / Geotechnical Earthquake Engineering
Oturum Başkanları / Chairs: Bilge Siyahi, Mustafa Akgün

Oturum I
Salon II

Tema Konuşmacısı: Kemal Önder Çetin
Deprem Şartname ve Yönetmeliklerine Kıyaslamalı Geoteknik Bakış
K. Ö. Çetin* ve A. A. Yunatcı

TDMSK178: Kuramsal ve Gözlemsel Yatay/Düşey Spektral Oran Fonksiyonlarının Karşılaştırılması
M. Akgün*, M. Utku, Ş. Özyalın, E. Pamuk ve Ö.C. Özdağ

TDMSK058: Izmit Bay Bridge: Identifying Faults and Evaluating Their Impact on The 3rd Longest Suspension Bridge in The World
J. Chacko and A. Giannakou*

TDMSK164: Deprem Büyüklüğü Ölçekleme Katsayılarının Performans Esaslı Olarak Belirlenmesi
H.T. Bilge* ve K.Ö. Çetin

TDMSK008: Sismik Saha Karakterizasyonlarında Birleştirilmiş Yüzey Dalgası Yöntemlerinin Kullanılması
A.M. Eker*, H. Akgün ve M.K. Koçkar

11:00-12:45

4. Mevcut Yapılarda Gerçekleştirilen Deneysel Çalışmalar / Field tests performed on existing structures
11. Yığma Yapılar / Masonry structures
Oturum Başkanları / Chairs: Alemdar Bayraktar, Kamil Aydın

Oturum I
Salon III

TDMSK119: Antakya’daki Yığma Binaların Özelliklerinin Deprem Performansı Açısından Analitik Olarak Değerlendirilmesi
İ.O. Demirel*, V.H. Akansel, Ş. Bankir, M.C. Geneş, M.A. Erberik ve A. Yakut

TDMSK117: Hatay Hükümet Konağının Deprem Yükleri Etkisinde Davranışının İncelenmesi
İ. Kılıç*, H. Coşkun ve H. Uslu

TDMSK085: Tarihi Yığma Yapıların Dinamik Karakteristiklerine Restorasyon Etkisinin Çevresel Titreşim Yöntemiyle Belirlenmesi: Rize Merkez Büyük Gülbahar Camisi Örneği
İ. Çalık*, A. Bayraktar ve T. Türker

TDMSK010: Experimental Estimation of Time Period of Vibration For Concrete Moment Resisting Frame Buildings
M.I. Salama*

TDMSK025: Deriner Beton Kemer Barajı’nın Deneysel Dinamik Özelliklerinin Belirlenmesi
E.E. Başbolat*, A. Bayraktar, H.B. Başağa ve T. Türker

TDMSK034: Deprem Dayanımı Yetersiz Betonarme Çerçevelerin Düzlem Dışı Perde Duvar ile Güçlendirilmesi
A. Ünal*, H.H. Korkmaz, M.Y. Kaltakcı, M. Kamanlı, F. Bahadır ve F.S. Balık

 

Çarşamba 25 Eylül
14:00-16:00

TEKNİK OTURUMLAR / TECHNICAL SESSIONS

OTURUM/SESSION
II

14:00-16:00

5. Köprülerin Deprem Güvenliği / Earthquake Safety of Bridges
Oturum Başkanları / Chairs: Murat Bikçe, Ufuk Yazgan

Oturum II
Salon I

Tema Konuşmacısı: Alemdar Bayraktar
Köprülerin Deprem Güvenliğinin Belirlenmesi
A. Bayraktar*, A. Altunışık, S. Adanur, Ş. Ateş, K. Soyluk, Ö. Çavdar

TDMSK054: Yatay Deprem Hareketi Bileşenleri Doğrultusunun Köprü Sismik Davranışına Etkisi
B. Atak*, Ö. Avşar ve A. Yakut

TDMSK109: Kablo Destekli Köprülerin Dinamik Davranışlarının Karşılaştırılması
H. Kartal* ve K. Soyluk

TDMSK023: Uzun Açıklıklı Betonarme Karayolu Köprülerinin Deprem Güvenliklerinin Hasarsız Dinamik Deneysel Yöntemlerle Belirlenmesi: Birecik Köprüsü Örneği
A. Bayraktar, A.C. Altunışık* ve T. Türker

TDMSK090: Betonarme Köprü Kolonları için Farklı Güçlendirme Yöntemlerinin Kırılganlık Analizleri Kullanılarak Değerlendirilmesi
İ. Evcen*, A. Shafieezadeh ve R. DesRoches

TDMSK107: Fundamentals of Aseismic Techniques in Bridges
K. Zellat* and T. Kadri


14:00-16:00

19. Deprem Kaynak Modelleri / Earthquake source models
23. Yakın Tarihli Depremler / Recent earthquakes
Oturum Başkanları / Chairs: Orhan Polat, Ekrem Zor

Oturum II
Salon II

Tema Konuşmacısı: Doğan Kalafat
TDMSK021: 23 Ekim 2011 Van Depremi (Mw=7.1) ve Artçı Deprem Dağılımı
D. Kalafat*, M. Suvarıklı, Z. Öğütcü, K. Kekovalı ve Y. Güneş

TDMSK153: Türkiye ve Yakın Çevresi için Aletsel Dönem Deprem Kataloglarına Yeni Bir Bakış (M>=4.0)
F.T. Kadirioğlu*, R.F.Kartal, T.Kılıç, D.Kalafat, T.Y.Duman, S.Özalp, Ö.Emre

TDMSK152: Doğu Marmara Bölgesinin Sismik Tehlike Değerlendirmesi için Bir Sismik Kaynak Modeli: Kuzey Anadolu Fay Sistemi Segmanlarına Dair Bir Uygulama
S. Cambazoğlu*, H. Akgün ve M.K. Koçkar

TDMSK113: Amik Havzasndaki (Hatay) Çözünmüş ve Serbest Haldeki Gazların Jeokimyası ve Tektonik Yapı İle İlişkisi
G.Yüce*, F.Italiano, T.Yang, T.H. Yalçın, B.Rojay, V. Karabacak, A.H. Gülbay, D.U.Yasin, A. Özacar, W. D’Alessandro, S. Bellomo, L. Brusca, C.C.Fu, C.C.Lai

TDMSK166: 19 Mayıs 2011 Simav Depreminin Uzak-Alan Kayıtlarıyla İncelenmesi
E. Budakoğlu* ve M. Utkucu


14:00-16:00

10. Yapısal Analiz / Structural Analysis
Oturum Başkanları / Chairs: Ayşegül A. Gündoğan, Hakan T. Türker

Oturum II
Salon III

Tema Konuşmacısı: Abolhassan Astaneh-Asl
Recent Advances In Seismic Behavior and Design of Steel Lateral Force Resisting Systems
A. Astaneh-Asl*

TDMSK024: Betonarme Binaların Sismik Tepkisinin Tahmininde Ne Ölçüde Başarılıyız?: Sarsma Tablası Deney Simulasyonları
B. Bayhan* ve G.Özdemir

TDMSK073: Türkiye’deki Orta Katlı Binaların Bina Performansına Etki Eden Parametreler
A.K. Kontaş* ve Y.M. Fahjan

TDMSK044: Dinamik Analiz Problemleri için Yeni Bir Adım Adım Sayısal Çözümleme Yöntemi
H. Çilsalar* ve K. Aydın

TDMSK009: Kutu Kesitli Kolon-Kirişlerin Kaynaklı Birleşiminin Moment Etkisi Altında İncelenmesi
Z. Ay, İ.D. Çelik*, B. Başaran ve M. Sivri

TDMSK055: Konsola Mesnetli Kolonun Süreksizliğinin Taşıyıcı Sistemin Deprem Davranışına Olan Etkisi
H. Toker*, A.O. Ateş ve Z. Celep


Çarşamba 25 Eylül
16:30-18:30

TEKNİK OTURUMLAR / TECHNICAL SESSIONS

OTURUM/SESSION
III

16:30-18:30

10. Yapısal Analiz / Structural analysis
Oturum Başkanları / Chairs: Metin Hüsem, Altuğ Erberik

Oturum III
Salon I

 Tema Konuşmacısı: Ahmet Yakut
Kentsel Dönüşüm Kanunu Çerçevesinde Mevcut Binalarda Risk Tespiti için Esaslar
A. Yakut*, B. Binici, G. Özcebe, Zekai Celep, Alper İlki, Atila Erenler ve Cahit Kocaman

TDMSK017: Pseudo Dynamic Testing, Performance Assessment, and Modeling of Deficient Reinforced Concrete Frame
W. Lin, H. Sucuoğlu* and B.Binici

TDMSK062: Planda Düzensizliğe Sahip Binaların Deprem Kaynaklı Çarpışma Davranışının İncelenmesi
M. Akköse* ve G. Çetinkaya

TDMSK057: Dolgu Duvarların Deprem Davranışına Etkisi
A. Yakut*, B. Binici, İ.O. Demirel ve G. Özcebe

TDMSK114: 23 Haziran 2011 Elaziğ-Maden Depreminde Meydana Gelen Yapısal Hasarların Nedenleri
T.S. Köksal ve İ. Günbey*

TDMSK123: Genel İtme Analizinin Pratik Uygulaması
F.S. Alıcı*, K. Kaatsız ve H. Sucuoğlu


16:30-18:30

22. Sismik Yalıtım / Seismic Isolation
Oturum Başkanları / Chairs: Polat Gülkan, Serap Kahraman

Oturum III
Salon II

Tema Konuşmacısı: Joseph Kubin
Sismik Yalıtım Yöntemleri ve Uygulama Örnekleri
J. Kubin*, B. Şadan, D. Kubin ve A. Özmen

TDMSK191: Ölçütlendirilmiş Yapılar için Zemin İzolatör Uygulaması
G. Turan* ve E. Ercan

TDMSK207: Effect of the Damping of the LRB System on the Dynamic Response of a Base Isolated Building
H.M. Ounis* and A.Ounis

TDMSK101: Sismik Sönümleyici ve Klasik Güçlendirme Yöntemlerinin Karşılaştırışması
S. Yıldırım*, G. Aşık, B. Erkuş ve Y.İ. Tonguç

TDMSK118: Sismik İzolasyon Sistemi Parametrelerindeki Rastgele Değişimlerin Etkisinin Monte Carlo Simülasyon Metoduyla İncelenmesi
H. Gazi* ve C. Alhan

TDMSK006: Influence of The Damping of The Seismic Isolation System Lrb on the Absorbed Energy of the Isolated Structures
M.Z. Kaab*, A. Ounis, D. Hamadi and B. Athamnia

TDMSK088: Parametric Study on The Nonlinear Dynamic Behavior of Base Isolated Reinforced Concrete Plane Frame
M.N. Mahmood* and A.A. Sultan


16:30-18:30

14. Sismik Ağlar / Seismic Networks
Oturum Başkanları / Chairs: Zehra Çağnan, Ulubey Çeken

Oturum III
Salon III

TDMSK154: Gonaf Projesi (Kuzey Anadolu Fayının Marmara Denizi İçindeki Kısmında Derin Jeofizik Gözlemler)
R. F. Kartal*, T. Kılıç, F. T. Kadirioğlu, M. Nurlu, M. Bohnhoff, G. Dresen, F. Bulut, S. Zünbül, M. Türkoğlu, K. Yanık, M. Kaplan, M. Demir, D. Karaağaç, A. Akdeniz Özkan, A. Erol, B. F. Temel, E. Özer, F. Alver, H. Dilek, Ö. Kılıçarslan, P. E. Malin

TDMSK079: KKTC-Net İvme Kayıtları Özelliklerinin İrdelenmesi
Z.Çağnan* ve M.T. Yılmaz

TDMSK072: İzmirnet Yerel Deprem İstasyon Ağından Elde Edilen Kaynak Parametreleri
E. Gök*, O. Polat, C. Mıhbüken ve İ. Özen

TDMSK082: Gediz Fayı ve Yakın Çevresinin Deprem Tehlike Analizi
H. Yalçın*, İ. Özaltan ve T.F. Kurnaz

TDMSK083: Doğu Akdeniz ve Kıbrıs Bölgesinin Deprem Tehlike Analizleri
H. Yalçın*, L. Gülen, Z. Çağnan ve D. Kalafat

TDMSK020: KRDAE Türkiye Deprem Ağının Gelişimi: Bütünleşik Sismik Ağ Tasarımı
D. Kalafat*, M. Suvarıklı, Z. Öğütcü, K. Kekovalı ,Y. Güneş, M. Yılmazer, M. Çomoğlu, S. Tunç ve Ö. Çok


Perşembe, 26 Eylül
09:00-10:45

TEKNİK OTURUMLAR / TECHNICAL SESSIONS

OTURUM IV

09:00-10:45

7. Betonarme Yapılar / Reinforced Concrete Structures
Oturum Başkanları / Chairs: Ahmet Yakut, Ali Osman Atahan

Oturum IV
Salon I

Tema Konuşmacısı: Michael Fardis
European Seismic Design Codes For Concrete Structures: Past, Present, Future
M.N. Fardis*

TDMSK089: Betonarme Binalarda Mevcut Donatı Korozyonunun Deprem Davranışına Etkileri
S. Coşkan* ve İ. Yüksel

TDMSK091: Deprem Yönetmeliği’nde Öngörülen Taşıyıcı Sistem Güvenlik Düzeyi Konusunda Karşılaştırmalı Sayısal İnceleme
İ. Keskin* ve Z. Celep

TDMSK094: Seismic Performance Evaluation of Reinforced Concrete Frames Infilled With Autoclave Aerated Concrete Masonry
U.A. Siddiqui*, H. Sucuoğlu and A. Yakut

TDMSK105: Nonlinear Behaviour of Lightly Reinforced Concrete Structural Walls in Seismic Zone
D. Salima* and R. Lassoued


09:00-10:45

3. Afet Yönetimi / Disaster Management
Oturum Başkanları / Chairs: Murat Nurlu, Bülent Özmen

Oturum IV
Salon II

Tema Konuşmacısı: Murat Nurlu
Afet Yönetim Sistemimizde Deprem Zararlarının Azaltılmasında Temel Yol Haritası: Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı – 2023
M. Nurlu*

TDMSK014: Afet Yönetimi Açısından Van Depremlerinden Elde Edilen Dersler
O. Ergünay ve B. Özmen*

TDMSK039: Afet Kültürünün Değerlendirilmesine Bir Örnek: Antakya Şehri
E. Özşahin* ve Ç.K. Kaymaz

TDMSK234: Akıllı Telefonlar Aracılığı ile Deprem Sonrası Şiddet Tahmini
B. Eravcı*, M. Baykal, K. Yanık, G. Yenilmez, D. Yalçın ve Y. Fahjan

TDMSK015: Deprem Tahminlerinin Halka Duyurulmasında Bilim İnsanlarının Sorumlulukları
O. Ergünay ve B. Özmen*


09:00-10:45

24. Kentsel Riskler ve Kayıp Tahminleri/ Urban Risks and Loss Estimation
Oturum Başkanları / Chairs: Semih Yücemen, Altuğ Erberik

Oturum IV
Salon III

TDMSK112: Türkiye Depremleri için Sismik Şiddet ile Yer Hareketi Parametreleri Arasında Bağıntılar
M. Bilal* ve A.Askan

TDMSK052: Yapı Stoku Envanter Çalışmaları: İzmir Balçova ve Seferihisar Pilot Projeleri
S. Kahraman*, T. Baran, Ö. Özçelik, A. Saatçı, S. Mısır ve  S.C. Girgin

TDMSK046: Türkiye’de Yaşanmış (1970-2012) Doğal Afetler Üzerine Bir Değerlendirme
E. Özşahin*

TDMSK203: Sosyal Zarargörebilirlik Analizi: Syner-G Yaklaşımı
H.S.B. Düzgün*, K. Ertuğay ve B. Khazai

 


Perşembe, 26 Eylül
11:15-13:00

TEKNİK OTURUMLAR / TECHNICAL SESSIONS

OTURUM V

11:15-13:00

10. Yapısal Analiz / Structural Anaylsis
Oturum Başkanları / Chairs: Mevlüt Y. Kaltakcı, Ayşegül A. Gündoğan

Oturum V
Salon I

Tema Konuşmacısı: Semih Tezcan
TDMSK001: Twelve Golden Rules of Earthquake Resistant Design
S.S. Tezcan*

TDMSK199: Nonlinear Cyclic Truss Model For Shear-Critical Reinforced Concrete Columns
S.C. Girgin*, Y. Lu and M. Panagiotou

TDMSK228: Riskli Binaların Değerlendirilmesi Üzerine Bir İnceleme
H. Tekeli*, H. Dilmaç, K.T. Erkan, F. Demir ve M. Şan

TDMSK190: Betonarme Çerçeve Yapıların Gerçek Depremlere Ait İvme Kayıtları ile Doğrusal Olmayan Dinamik Analizi
O. Merter*, T. Uçar, Ö. Bozdağ, M. Düzgün ve A. Korkmaz

TDMSK175: Modelleme Tekniklerinin Mevcut Binaların Deprem Performansı Üzerine Etkilerinin Araştırılması
Ş.M. Şenel*, M. Palanci, A. Kalkan ve Y. Yılmaz

TDMSK181: Tarihi Malatya Ulu Camisinin Sismik Davranışı
H. Erkek, Y. Calayır, E. Sayın* ve M. Karaton


11:15-13:00

17. Mikrotremor Analizi / Microtremor Analysis
Oturum Başkanları / Chairs: Semir Över, Mehmet Utku

Oturum V
Salon II

Tema Konuşmacısı : Serdar Özalaybey
Mikrotremör YDSO Yöntemi ile Basen Yapılarının Araştırılması
S. Özalaybey*, E. Zor, A. Karaaslan, M.C. Tapırdamaz, A. Tarancıoğlu, S.Ç. Özalaybey, M. Ergin ve B. Erkan

TDMSK066: Mikrotremor Ölçümlerinin Zamana ve Mekâna Bağlı Değişimleri
M. Utku*, M. Akgün, Ö.C. Özdağ, M. Gürler ve O. İlgar

TDMSK125: Pasif Sismik Yöntemler ile Erzincan’da İki Boyutlu Hız Modeli
F.N. Şişman*, A. Askan ve M. Asten

TDMSK084: 23 Ekim 2011 Van Depreminde Hasar Gören Köylerin Mikrotremor Yöntemiyle Yer-Yapı Etkileşimlerinin Belirlenmesi
İ. Akkaya*, A. Özvan, M. Tapan, M.A. Şengül ve M. Bor

TDMSK217: Mikrotremor ve Elektrik Özdirenç Yöntemlerinin Birlikte Kullanımı ile Anakaya Derinliğinin Belirlenmesi: Antakya Örneği
C. Kayıkçı, S. Karabulut*, O. Özel ve O. Tezel

TDMSK087: Ova Üzerine Kurulmuş Şehirlerde Sediman Kalınlığının Önemi: Istanbul Avrupa Yakası Örneği
S. Karabulut* ve O. Özel


11:15-13:00

15. Güçlendirme Uygulamaları / Seismic Rehabilitation and Strengthening
Oturum Başkanları / Chairs: Barış Binici, M. Cemal Geneş

Oturum V
Salon III

TDMSK230: Mevcut Betonarme Yapılarda Kısa Kolon Davranışlarının İyileştirilmesi
S. Demir, M. Hüsem*, S. Altın, S. Pul, M. Bikçe ve E. Emsen

TDMSK097: Betonarme Kenar Kolon-Kiriş Birleşimlerinin Güçlendirilmesi
S. Aykaç* ve Ş. Bakırcı Er

TDMSK036: Earthquake Response of RC Coupled Shear Walls Strengthened With Composite Sheets With Varying Widthwise Material Properties: Creep and Shrinkage Effect
R. Yeghnem*, S.A. Meftah, S. Benyoucef, A. Tounsi and E.A. Adda Bedia

TDMSK189: Betonarme Çerçevelerin, Pencere Boşluklu Perde Duvarlarla Güçlendirilmesi
M. Kamanlı, F.S. Balık*, H.H. Korkmaz, F. Bahadır, M.Y. Kaltakcı ve A. Ünal

TDMSK035: Tarihi Yığma Binalara Uygulanan Yapısal Restorasyonların Bina Dinamik Özelliklerine Etkileri
F. Aras*


Perşembe, 26 Eylül
14:00-16:00

TEKNİK OTURUMLAR / TECHNICAL SESSIONS

OTURUM VI

14:00-16:00

8. Özel Yapıların Deprem Güvenliği / Earthquake Safety of Special Structures
12. Barajların Deprem Güvenliği / Earthquake Safety of Dams
13. Yapı Sağlığı İzlemesi / Structural Health Monitoring
Oturum Başkanları / Chairs: Zekai Celep, Joseph Kubin

Oturum VI
Salon I

Tema Konuşmacısı: Barış Binici
Dinamik Benzeri Deneyler ve Sayısal Simulasyonlar ile Dolgu Duvar Çerçeve Etkileşimine Bir Bakış
A. Fenerci, B. Binici*

TDMSK151: Dinamik Benzeri Yöntemlerle Bir Beton Ağırlık Barajın Sismik Performansının Değerlendirilmesi
A. Aldemir*, B. Binici, E. Canbay, Ö. Kurç  ve Y. Arıcı

TDMSK150: Mevcut Yapıların Dinamik Özelliklerinin Mikrotremor Ölçümleri ile Belirlenmesi
M. İnel*, H.B. Özmen, B.T. Çaycı ve G. Özcan

TDMSK043: The Effect of The Placement of Viscous Fluid Linear Device in The Dynamic Response of Structure
L. Djellouli* and A. Ounis

TDMSK176: Yapısal Parametrelerin Tek Katlı Mafsallı Prefabrik Binaların Hasar Görebilirlik Eğrileri Üzerindeki Etkisi
Ş.M. Şenel*, M. Palanci, Y. Yılmaz ve A. Kalkan

TDMSK187: Mevcut Bir Su Deposunun Dinamik Özelliklerinin Titreşim Kayıtları ile Belirlenmesi
Ö. Sabuncu*, S. Kaçın, G. Gürsoy ve M.C. Geneş


14:00-16:00

2. Azalım İlişkileri ve Sismik Tehlike/ Ground Motion Prediction Equations and Seismic Hazard
Oturum Başkanları / Chairs: Kemal Önder Çetin, Zehra Çağnan

Oturum VI
Salon II

Tema Konuşmacısı: Semih Yücemen
Sismik Tehlike Analizinde Stokastik Modellerin Uygulaması
S. Yücemen*

TDMSK081: Mersin Değirmençay Baraj Sahası için Deprem Tehlikesi Analizi
M.T. Yılmaz* ve S. Akkar

TDMSK075: Antakya ve Yakın Çevresi için Deprem Tehlikesinin Stokastik Yöntemler ile Tahmini
N. Topkara*, M.S. Yücemen, N. Yılmaz ve A. Deniz

TDMSK047: Kuzey Anadolu Fay'ının Bolu-Ilgaz Bölümü için Geliştirilmiş Sismik Kaynak Modelleri
M. Levendoğlu*, Z. Gülerce ve F. Şaroğlu

TDMSK194: Bursa Şehri Yerel Tasarım Spektrumunun Olasılıksal Sismik Tehlike Analizi ile Elde Edilmesi
H. Yalçın*, M. Kutanis ve G. Özbayraktar 

TDMSK076: En Büyük Olasılık Yöntemi Kullanılarak Doğu Anadolu’nun Farklı Bölgelerinde Aletsel Dönem için Deprem Tehlike Analizi
Y. Bayrak*, E. Bayrak, Ş. Yılmaz, T. Türker ve M. Softa

TDMSK026: Erzincan Güneydoğusu Kalite Faktörü ve Soğrulma Analizi
U. Aydın* ve Ç. Özer


14:00-16:00

9. Kuvvetli Yer Hareketi / Strong Ground Motion
Oturum Başkanları / Chairs: Doğan Kalafat, Ulubey Çeken

Oturum VI
Salon III

TDMSK231: Türkiye Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi Gözlem Ağındaki Gelişmeler
E. Tepeuğur*, U. Çeken, T. Kuru, A. Apak, D. Kökbudak, V. Özsaraç, S. Sezer, K. Tekin, E. Ateş ve C. Şahin

TDMSK200: Utilization of Alternative Intensity Measures in The Formation of Ground Motion Record Sets For Seismic Demand Analyses
K. Kadaş* and A. Yakut

TDMSK183: Türkiye'nin Kaydedilmiş En Büyük Ters Fay Depreminin Özellikleri, Ürettiği Yapısal Hasar ve Yönetmelik
K. Beyen*

TDMSK214: Fragility Analysis of Reinforced Concrete School Buildings Using Alternative Intensity Measure-Based Ground Motion Sets
L. Mazılıgüney*, A. Yakut, K. Kadaş and İ. Kalem

TDMSK174: Maksimum Yer İvmesi ve Hızı ile Yer Değiştirme Talebi Arasındaki İlişkinin Araştırılması
Ş.M. Şenel ve M. Palanci*

TDMSK103: Güçlendirilen Yapılarda Yapı Özellikleri – Maliyet İlişkileri Üzerine İstatistiksel Bir Çalışma
A.C. Sayar*, İ.H. Başeğmez, S. Yıldırım ve Y.İ. Tonguç


Cuma, 27 Eylül
09:00-10:45

TEKNİK OTURUMLAR / TECHNICAL SESSIONS

OTURUM/SESSION VII

00:90-10:45

7. Betonarme Yapılar / Reinforced Concrete Structures
Oturum Başkanları / Chairs: Kemal Beyen, Faruk Fırat Çalım

Oturum VII
Salon I

Tema Konuşmacısı: Zekai Celep
Yönetmeliklerimize Göre Mevcut Betonarme Binaların Performans Esaslı Değerlendirilmesi
Z. Celep*

TDMSK013: Türkiye’deki Asmolen Yapıların Deprem Yeterliliği Konusunda Bir İrdeleme
C. Dönmez*

TDMSK128: Perde-Çerçeve Sistemlerde Kesme Kuvveti Dinamik Büyütme Katsayısı
İ.Kazaz* ve P. Gülkan

TDMSK138: A Probabilistic Model For Strength Reduction Factor For Damage Assessment
S. Akkar and A. Azari Sisi*

TDMSK148: Mevcut Betonarme Yapılarda Karot Numune Sayısı ile Beton Basınç Dayanımı İlişkisinin Değerlendirilmesi
M. İnel, H.B. Özmen*, B.T. Çaycı, H. Ün

TDMSK177: 2007 Yönetmeliğinde Tarif Edilen Hasar Sınırlarının Bina Performans Düzeyleri ile İlişkisi
Ş.M. Şenel, M. Palanci*, A. Kalkan ve Y. Yılmaz


09:00-10:45

22. Sismik Yalıtım / Seismic Isolation
Oturum Başkanları / Chairs: Mahmut Bilgehan, Uğurhan Akyüz

Oturum VII
Salon II

Tema Konuşmacısı: Uğurhan Akyüz
Sismik Yalıtım Sistemleri: Felsefe, Gelişme, Uygulamalar
U. Akyüz*

TDMSK018: Sürtünme Tipi Enerji Sönümleyicilerin Çelik Yapıların Deprem Davranışına Etkisi
A.H. Deringöl* ve E.M. Güneyisi

TDMSK135: Sismik İzolasyonu LRB ile Yapılan Yapıların Çift Doğrultulu Deprem Hareketleri Altındaki Davranışının Kurşun Çekirdekteki Isınmaya Bağlı Değişimi
G.Özdemir* ve U.Akyüz

TDMSK210: State of the Art Application of Seismic Isolation to Ancient Heritage Cathedrals in Haiti
H.K. Miyamoto, A.S.J. Gilani, D. Sonda and Y.Z. Gündoğdu*

TDMSK115: Sentetik Deprem Puls Sönüm Oranlarının Sismik İzolasyonlu Binaların Davranışına Etkisi
S. Öncü-Davas* ve C. Alhan

TDMSK067: Ayarlı Kütle Sönümleyicilerin Üç Katlı Yapı Modelinin Sismik ve Harmonik Davranışına Etkileri
H. Çetin*, E. Aydın ve B. Öztürk


09:00-10:45

2. Azalım İlişkileri ve Sismik Tehlike / Ground Motion Prediction Equations and Seismic Hazard
Oturum Başkanları / Chairs: Bilge Siyahi, M. Tolga Yılmaz

Oturum VII
Salon III

TDMSK172: Türkiye için Geliştirilen Yeni Bir Yer Hareketi Tahmin Denklemi ve Bu Denklemin Orta Doğu Bölgesi için Yapılacak Sismik Tehlike Çalışmalarına Uygunluğunun Test Edilmesi
Ö. Kale* ve S. Akkar

TDMSK042: Merkez-Hedef Yönteminin Kullanılması ile Doğu Akdeniz Bölgesi Kabuk ve Derin Depremleri için Yer Hareketi Azalım İlişkilerinin Geliştirilmesi
Z.Çağnan*

TDMSK106: Avrupa ve Ortadoğu için Hesaplanan Yer Hareketi Tahmin Denklemlerinin Türkiye ile Uyumluluğunun İrdelenmesi
M. A. Sandıkkaya* ve S. Akkar

TDMSK100: Bilecik Çevresinde Deprem Tehlikesinin Saklı Markov Modeli ile Tahmini
C. E. Can*, G. Ergün ve C. Gökçeoğlu

TDMSK215: Kilis ve Civarı için Sismik Kaynak Moleli Oluşturulması ve Şahinbey İlçesi için Örnek Bir Sismik Tehlike Analizi
S. Cambazoğlu*, A.M. Eker, M.K. Koçkar ve H. Akgün


Cuma, 27 Eylül
11:00-12:45

TEKNİK OTURUMLAR / TECHNICAL SESSIONS

OTURUM/SESSION VIII


11:00-12:45

1. Geoteknik Deprem Mühendisliği / Geotechnical Earthquake Engineering
Oturum Başkanları / Chairs: Haluk Akgün, Bilge Siyahi

Oturum VIII
Salon I

Tema Konuşmacısı: Bilge Siyahi
Zemin-Temel-Yapı Etkileşiminin Modellenmesi Üzerine Geoteknik ve Deprem Mühendisliği Bakışı
B. Siyahi* ve K.Ö. Çetin

TDMSK213: İzmir Metropol Alanında Zemin Transfer Fonksiyonu Hesaplamalarına Yönelik Yapılan Mühendislik Ana Kayası ve Zemin Ayrımlılığı Araştırmaları
M. Akgün*, T. Gönenç, O. Pamukçu ve Ö.C. Özdağ

TDMSK170: İzmir Metropol Alanında Mühendislik Anakayasına Ait Yatay Pik İvme Değerlerinin Hesaplanmasına Bir Örnek
M. Akgün*, M. Utku ve Ö.C. Özdağ

TDMSK140: Sismik Konik Penetrasyon Testi (SCPT) İle Zemin Dinamik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Aralarındaki İlişkinin İstatistiksel Yorumu: Eskişehir Örneği
M.Tün*

TDMSK144: A Parametric Study: Effect of Soil and Material Characteristics on Seismic Behavior of Structures
A.E. Kurtoglu*, A. Çevik ve M. Bilgehan


11:00-12:45

18. Çelik Yapılar ve Titreşim Kontrolü / Steel structures and vibration control
Oturum Başkanları / Chairs: Polat Gülkan, Hakan Tacettin Türker

Oturum VIII
Salon II

TDMSK168: Çelik Çerçeve Sistemlerde Yarı-Rijit Bağlantıların Doğrusal Olmayan Davranışının Modellenmesi
A. Köseoğlu ve A. Sarıtaş*

TDMSK137: Rigid Connection For Steel Structure Under Lateral Force
H. Khatibi*, F.Hejazi, A. Fateh, M.S. Jaafar

TDMSK165: Sarsma Tablasına Yerleştirilmiş 3 Katlı Hasarlı ve Hasarsız Çelik Yapı Modelinin Dinamik Karakteristiklerinin Belirlenmesi
Y.G. Durgun*, M. Aktaş ve M. Kutanis

TDMSK005: Study And Modelling of Dynamic Behaviour of Structures With Energy Dissipation Devices Type Adas
S. Rais*, O. Ounis and R. Chebili

TDMSK053: Parametric Study of The Structures (Influence of The Shells)
S. Mourad* and R. Mitiche-Kettab


11:00-12:45

10. Yapısal Analiz / Structural Analysis
Oturum Başkanları / Chairs: Cemalettin Dönmez, İlker Kazaz

Oturum VIII
Salon III

TDMSK184: Mevcut Yapılar, Nümerik Modellerinin Güvenilirliği ve Analiz Sonuçlarına Etkileri
K. Beyen*

TDMSK122: Yapısal Elemanların Titreşim Frekanslarının Analizi için Üç Boyutlu Timoshenko Kiriş Elemanı
O. Soydaş* ve A. Sarıtaş

TDMSK202: Model Bir Yapının Hasar Tanımlaması ve Model-Sarsıcı Etkileşiminin Azaltılması için Kullanılan Offline İterasyon Tekniği
Ö. Özçelik*, İ.S. Mısır ve U. Yücel

TDMSK197: Dinamik Benzeri Deneylerle Yeterli Dayanıma Sahip Bir Betonarme Çerçevenin Birleşim Bölgelerinin Performansının İrdelenmesi
B. Burak* ve M. Ünal

TDMSK227: Mevcut Betonarme Binaların Doğrusal Elastik ve Doğrusal Elastik Olmayan Hesap Yöntemleri ile İncelenmesi Üzerine Bir Değerlendirme
F. Demir, K.T. Erkan, H. Dilmaç ve H. Tekeli*


Cuma 27 Eylül
14:00-15:45

TEKNİK OTURUMLAR / TECHNICAL SESSIONS

OTURUM/SESSION IX

14:00-15:45

6. Sismik Dalga Analizi / Analysis of Seismic Waves
Oturum Başkanları / Chairs:  Argun Kocaoğlu, Semir Över

Oturum IX
Salon I

Tema Konuşmacısı: Orhan Polat
TDMSK226:Yeni Bir Odak Mekanizması Çözüm Programı
O. Polat*, E. Gök, Ş. Özyalın, E. Pamuk ve U. Çeken

TDMSK071: Yer Tepkisinin Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemlerin İvme Kaydı Üzerinde Değerlendirilmesi
Ü. Dikmen*, M.Ö. Arısoy, İ. Akkaya, İ. Demirci ve N. Hasançebi

TDMSK162: Deprem Hasarının Azaltılmasında Farklı Bir Yaklaşım
L. Selçuk* ve T. Beyaz

TDMSK220: Adana ve Bursa Havzaları için Artalan Sismik Gürültü Verilerinden Green Fonksiyonlarının Elde Edilmesi
T. Bakırcı*, A. Kaşlılar ve A. Kocaoğlu

TDMSK221: İzmit Havzası için Spektral Eleman Yöntemi ile Dalga Yayılımı Modellemesi: İlksel Sonuçlar
K.F. Elcömert* ve A. Kocaoğlu

TDMSK092: Çorlu İlçesi Çöp Dolgu Alanının Deprem Davranışı
E. Ordu*, Ş. Ordu ve B. Özdemir


14:00-15:45

7. Betonarme Yapılar / Reinforced Concrete Structures
Oturum Başkanları / Chairs: Kamil Aydın, Engin Emsen

Oturum IX
Salon II

TDMSK012:  Depremlerde Göçen Betonarme Binalardan Öğrenilenler: Kocaeli Örneği
Ahmet Durmuş*, Ayşegül Durmuş ve H.T. Öztürk

TDMSK037: Burkulması Önlenmiş Çaprazların Betonarme Çerçeveli Yapının Deprem Performansı Üzerine Etkisi
O. Tunca ve E.M. Güneyisi*

TDMSK130: Depremde Hasar Görmüş Betonarme Yapıların Beton Kalitesini Belirlemede Yeni Yaklaşımlar: Görüntü İşleme Örneği
C. Başyiğit*, B. Çomak, Ş. Kılınçarslan ve Z. Kamacı

TDMSK188: Betonarme Perde Duvar Oranının Binaların Sismik Performansına Etkisi
Ö. Avşar, Ö. Yurdakul* ve O. Tunaboyu

TDMSK131: Betonarme Binalarda Sargı Donatısı Etkisinin Yayılı Plastik Mafsal Modeliyle İncelenmesi
B.Yön* ve Y.Calayır

TDMSK102: Güçlendirme Perdelerinde Boşlukların Kapasiteye Olan Etkisi
K. Pençereci*, S. Yıldırım, Y.İ. Tonguç


14:00-15:45

8. Özel Yapıların Deprem Güvenliği / Earthquake Safety of Special Structures
12. Barajların Deprem Güvenliği / Earthquake Safety of Dams
13. Yapısal Analiz ve Yapı Sağlığı İzlemesi / Structural Health Monitoring
Oturum Başkanları / Chairs: Uğurhan Akyüz, Baki Öztürk

Oturum IX
Salon III

TDMSK065: Patlama Kaynaklı Yer Hareketi Etkisindeki Ayaklı Çelik Su Depolarının Dinamik Analizi
K. Hacıefendioğlu ve O. Köksal*

TDMSK127: Dalgakıran Plakalı Sıvı İhtiva Eden Tankların Deprem Davranışlarının Belirlenmesi
Y. Fahjan*, Z. Özdemir, K. Akgül ve M. Souli

TDMSK211: Seismic Viscous Dampers: A Cost-Effective Solution For Both Existing And New Construction
H.K. Miyamoto, A.S.J. Gilani and Y.Z. Gündoğdu*

TDMSK032: Deprem Yüklerine Maruz Betonarme Binalarda Donatı Korozyonunun YapIsal Davranışa Etkileri
İ. Yüksel*

TDMSK232: Sarsma Tablası Testi ile Beton Barajların Doğrusal Olmayan Analiz Parametreleri Kalibrasyonu
B.F. Soysal* ve Y. Arıcı

TDMSK048: Doğrusal Olmayan Zemin Ortamında Rijit Şerit Temeller için Dinamik Empedans Fonksiyonları: Düşey Titreşim Modu
O. Kırtel* ve E. Çelebi


CUMA 27 Eylül
16:15-17:45

TEKNİK OTURUMLAR / TECHNICAL SESSIONS

OTURUM/SESSION X

16:15-17:45

24. Kentsel Riskler ve Kayıp Tahminleri / Urban Risks and Loss Estimation
Oturum Başkanları / Chairs: Serap Kahraman, Selçuk Kaçın

Oturum X
Salon I

TDMSK120: Characteristics of Unreinforced Masonry Buildings in Antakya Through Field Survey
M.A. Erberik, A. Yakut, M.C. Geneş*, L. Abrahamczyk, M. Bikçe, S. Kaçın, T. Langhammer, P. Gülkan ve J. Schwarz

TDMSK111: Sismik Hasar Olasılıklarının Alternatif Yöntemlerle Belirlenmesi: Marmara Bölgesi için Bir Uygulama
M. Bilal, M.A. Erberik* ve A.Askan

TDMSK142: Hasar Görebilirlik Modellerinin Doğrulanması için Yeni Bir Yaklaşım
U. Yazgan* ve S.Günay

TDMSK204: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Yerleşkesi Hızlı Durum Tespit Çalışması
R. Temur*, B. Yıldızlar, E. Damcı ve N.K. Öztorun

TDMSK086: Türkiye’nin Deperemselliği ve Yapı Stoğu Yönünden Mevzuat ve Mali Politikaların Kentsel Dönüşümü Zorlaştıran Unsurları
F. Birinci*


16:15-17:45

1. Geoteknik Deprem Mühendisliği / Geotechnical Earthquake Engineering
Oturum Başkanları / Chairs: M. Tolga Yılmaz, Mustafa K. Koçkar

Oturum X
Salon II

TDMSK233: Sismik Dalga Gradyometri Yöntemi ile Yüzey Dalgalarının Dispersiyon Analizi
A. Karaaslan*, A. Kocaoğlu ve S. Özalaybey

TDMSK218: Zemin Sınıflamasında Kullanılan Parametrelerin Yeterliliği
A.M. Eker*, M.K. Koçkar ve H. Akgün

TDMSK141: Ölçülen Zemin Parametrelerinden Kayma Dalga Hız (Vs) Hesabında Bulanık Mantık Yaklaşımı
M.Tün*

TDMSK134: Erbaa (Tokat) Yerleşim Alanındaki Sıvılaşma Potansiyelinin Değerlendirilmesi
M.K. Akın*, S.L. Kramer ve T. Topal

TDMSK121:  Zemin Sınıfı ve Tabakaşma’nın ReMi (Kırılma-Mikrokırınım) Tekniği ile Belirlenmesi: Isparta, Çünür Örneği
A. Silahtar* ve M.Z. Kanbur


25 - 27 Eylül
10:00-18:00

Poster Sunumlar / Poster Presentations

Fuaye / Hall

TDMSK002: Effect of The Optimal Emplacement of The Base Seismic Isolation Systems on The Seismic Response of Buildings
B. Athamnia*, A. Ounis and M.Z. Kaab

TDMSK069: Kentsel Gelişim ve Deprem Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Bir Örnek: İskenderun (Hatay)
M. Değerliyurt*

TDMSK074: İzmir ve Çevresine Ait Zemin Özelliklerinin Yapay Sinir Ağları ile İncelenmesi
İ. Kaftan* ve E. Gök

TDMSK126: Demre ve Çevresini Etkileyen Tarihsel Depremler
M. Softa* ve M. Turan

TDMSK129: Hospital System Vulnerability to A Moderate Earthquake
A. Messabhia*, A. Abdulhamid Rahal, G. Sauce and P. Perrotin

TDMSK149: Betonarme Binalarda Eşdeğer Tek Serbestlik Dereceli Sistem ve 3-B Doğrusal Elastik Olmayan Dinamik Analiz Deplasman Taleplerinin Karşılaştırılması
M. İnel*, E. Meral ve H. B. Özmen

TDMSK161: Deprem Bilgi Sistemi
C. Tarhan*, Z. Coşkun ve C. Zülfikar

TDMSK201:Mevcut Betonarme Bir Binanın Perde Duvarlar Kullanılarak Deplasmana Dayalı Yöntemle Güçlendirilmesi
A.Gürbüz* ve M. Tekin