Bilim Kurulu

1Bülent Akbaş (Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü)
2Haluk Akgün (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
3Demir Akın (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı)
4Sinan Akkar (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
5Figen Akpınar (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü)
6Mustafa Aktar (Boğaziçi Üniversitesi, KRDAE)
7Gülay Altay (Boğaziçi Üniversitesi)
8Sinan Altın (Gazi Üniversitesi)
9Yıldız Altınok (İstanbul Üniversitesi)
10Fatih Altun (Erciyes Üniversitesi)
11Görün Arun (Yıldız Teknik Üniversitesi)
12Zeki Ay (Süleyman Demirel Üniversitesi)
13Kamil Aydın (Erciyes Üniversitesi)
14M. Ruhi Aydın (Osmangazi Üniversitesi)
15Murat Balamir (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
16Tarık Baran (Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi)
17Beyhan Bayhan (Bursa Teknik Üniversitesi)
18Alemdar Bayraktar (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
19Tolga Bekler (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)
20Kemal Beyen (Kocaeli Üniversitesi)
21Mahmut Bilgehan (Zirve Üniversitesi)
22Aydın Büyüksaraç (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)
23Yusuf Calayır (Fırat Üniversitesi)
24Zehra Çağnan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Kampüsü)
25Hikmet Hüseyin Çatal (Dokuz Eylül Üniversitesi)
26Ulubey Çeken (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı)
27Erkan Çelebi (Sakarya Üniversitesi)
28Ozan Cem Çelik (Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Kampüsü)
29Kemal Önder Çetin (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
30Murat Dicleli (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
31Ünal Dikmen (Ankara Üniversitesi)
32Kadir Dirik (Hacettepe Üniversitesi)
33Adem Doğangün (Uludağ Üniversitesi)
34Cemalettin Dönmez (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü)
35Özgür Eğilmez (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü)
36Engin Emsen (Akdeniz Üniversites)
37Oktay Ergünay (Gazi Üniversitesi, DEMAR)
38Yasin Fahjan (Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü)
39Candan Gökçeoğlu (Hacettepe Üniversitesi)
40Naci Görür (İstanbul Teknik Üniversitesi)
41Levent Gülen (Sakarya Üniversitesi)
42Polat Gülkan (Çankaya Üniversitesi)
43Esra Mete Güneyisi (Gaziantep Üniversitesi)
44Kemal Hacıefendioğlu (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
45Mehmet İnel (Pamukkale Üniversitesi)
46Ayhan İrfanoğlu (Purdue University)
47Serap Kahraman (Dokuz Eylül Üniversitesi)
48Doğan Kalafat (Boğaziçi Üniversitesi, KRDAE)
49M. Yaşar Kaltakcı (Selçuk Üniversitesi)
50Volkan Karabacak (Osmangazi Üniversitesi)
51Hayrullah Karabulut (Boğaziçi Üniversitesi, KRDAE)
52Bülent Kaypak (Ankara Üniversitesi)
53Joseph Kubin (PROTA)
54Murat Nurlu (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı)
55Özgür Özçelik (Dokuz Eylül Üniversitesi)
56Oğuz Özel (İstanbul Üniversitesi)
57Semir Över (Mustafa Kemal Üniversitesi)
58Serdar Özalaybey (TÜBİTAK MAM, YDBE)
59Ali Pınar (İstanbul Üniversitesi)
60Orhan Polat (Dokuz Eylül Üniversitesi)
61Muhammed Şahin (İstanbul Teknik Üniversitesi)
62Bilge Siyahi (Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü)
63Kurtuluş Soyluk (Gazi Üniversitesi)
64Ertuğrul Taciroğlu (University of California, Los Angeles)
65Semih Tezcan (Boğaziçi Üniversitesi)
66Serkan Tokgöz (Mersin Üniversitesi)
67Reşat Ulusay (Hacettepe Üniversitesi)
68Eşref Ünlüoğlu (Osmangazi Üniversitesi)
69Ahmet Yakut (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
70Ufuk Yazgan (İstanbul Teknik Üniversitesi)
71M. Tolga Yılmaz (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
72Nazan Yılmaz (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı)
73Özdoğan Yılmaz (Anadolu Jeofizik)
74Bahadır Şadan (PROTA)