Konferans Hakkında

İKİNCİ TÜRKİYE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ VE SİSMOLOJİ KONFERANSI’NIN AMACI

Depremler can ve mal güvenliğinin başlıca tehditlerinden birisi olarak ülkemiz gündeminin en önemli konularından birisini oluşturmaktadır. Deprem tehlikesi ülkemizin büyük bölümünü ilgilendirmektedir. 2.TDMS Konferansı’nın başlıca amacı ülkemizde bu konuda çalışan herkesi kurum ve meslek ayrımı gözetmeden, kolaylıkla katılabileceği bir bilim ortamında bir araya getirmektir.

Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği, Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferanslarının iki yılda bir düzenlenmesini ve her defasında ayrı bir kentte yapılmasını temel bir prensip olarak kabul etmiştir.

İkincisi Hatay’da Mustafa Kemal Üniversitesinin ev sahipliğinde 50 kuruluşun katılımı ile gerçekleştirilecek olan bu Konferansta paralel oturumlar düzenlenerek sunuşlar ve tartışmalar yapılacaktır. Yürütme Kurulumuzca her oturumun belirli bir tema üzerinde yoğunlaşması uygun görülmüştür. Oturumlarda “çağrılı konuşmacı” ve “konuşmacı” ayrımı yapılmayacak, Bilim Kurulu tarafından bildirisi ve sunuş yapması uygun bulunan herkese çalışmasını sunması için eşit fırsat verilecektir.

KONFERANS ANA TEMALARI

  • Yer Bilimleri
  • Mühendislik Sismolojisi
  • Deprem Mühendisliği
  • Kentsel Riskler ve Afet Yönetimi

TAKVİM

15 Nisan 2013 Bildiri özetleri gönderilmesinin son tarihi
15 Mayıs 2013 Bildiri özetlerinin değerlendirme sonuçlarının bildirilmesi
15 Haziran 2013 Bildiri metinlerinin gönderilmesinin son tarihi
15 Temmuz 2013 Düzeltilmiş bildiri metinlerinin gönderilmesinin son tarihi

“KONFERANS DİLİ: Konferans dili Türkçedir. Ancak İngilizce bildiriler ve sunuşlar da kabul edilmektedir”