Düzenleme Kurulu

Sinan Akkar (ODTÜ)
Kemal Önder Çetin (ODTÜ)
M. Altuğ Erberik (ODTÜ)
Cemalettin Dönmez (İYTE)
Oktay Ergünay (TDMD)
Serap Kahraman (DEÜ)
Murat Nurlu (AFAD)
Bülent Özmen (GÜ-JMO)
Bilge Siyahi (GYTE)
Haluk Sucuoğlu (Başkan, ODTÜ)
M. Tolga Yılmaz (ODTÜ)
Nazan Yılmaz (AFAD)