Bilim Kurulu

Bülent Akbaş (GYTE)
Demir Akın (AFAD)
Figen Akpınar (İYTE)
Ercan Aksoy (FÜ)
Mustafa Aktar (BÜ, KRDAE)
Gülay Altay (BÜ)
Sinan Altın (GÜ)
Yıldız Altınok (İÜ)
Fatih Altun (EÜ)
Ninel Alver (EÜ)
Görün Arun (YTÜ)
Kamil Aydın (EÜ)
Zeki Ay (SDÜ)
M. Ruhi Aydın (OGÜ)
Murat Balamir (ODTÜ)
Tolga Bekler (ÇOMÜ)
Kemal Beyen (KÜ)
Murat Beyhan (AFAD)
Yusuf Calayır (FÜ)
Hüsnü Can (GÜ)
Zehra Çağnan (ODTÜ, KKK)
Hikmet Hüseyin Çatal (DEÜ)
Ulubey Çeken (AFAD)
Erkan Çelebi (SÜ)
Hakan Çınar (KTÜ)
Murat Dicleli (ODTÜ)
Ünal Dikmen (AÜ)
Kadir Dirik (HÜ)
Adem Doğangün (UÜ)
A. Aydın Dumanoğlu (KTÜ)
Cengiz Dündar (ÇÜ)
Özgür Eğilmez (İYTE)
Ömer Emre (MTA)
Engin Emsen (ADÜ)
Mustafa Erdik (BÜ, KRDAE)
Yaşar Eren (SÜ)
Melih Ersoy (ODTÜ)
Yasin Fahjan (GYTE)
A. Emel Göksu (DEÜ)
Naci Görür (İTÜ)
Polat Gülkan (ODTÜ)
Halis Günel (ODTÜ)
Burcu Güneş (ATÜ)
Esra Mete Güneyisi (GAÜ)
İbrahim Gürer (GÜ)
Ömer Feyzi Gürer (KÜ)
Kemal Hacıefendioğlu (OMÜ)
Selim İnan (MÜ)Mehmet İnel (PAÜ)
Selçuk Kaçın (MKÜ)
Doğan Kalafat (BÜ)
M. Yaşar Kaltakcı (KSÜ)
Volkan Karabacak (OGÜ)
Hayrullah Karabulut (BÜ, KRDAE)
Erçin Kasapoğlu (HÜ)
Kamil Kayabalı (AÜ)
Bülent Kaypak (AÜ)
Tuğbay KILIÇ (AFAD)
Ali Koçyiğit (ODTÜ)
Hayrettin Koral (İÜ)
Selçuk Köksal (AFAD)
Mehmet Metin Köse (KSÜ)
Joseph Kubin (PROTA)
Halil Kumsar (PAÜ)
Murat Muvafık (YYÜ)
A. Arda Özacar (ODTÜ)
Güney Özcebe (ODTÜ)
Mithat Fırat Özer (KÜ)
Namık Kemal Öztorun (İÜ)
Baki Öztürk (NÜ)
Orhan Polat (DEÜ)
Erdal Şafak (BÜ, KRDAE)
Muhammed Şahin (İTÜ)
Şakir Şahin (SDÜ)
A. Kamil Tanrıkulu (ÇÜ)
Semih Tezcan (BÜ)
Serkan Tokgöz (MÜ)
Cengiz Toklu (YÜ)
Şule Tüdeş (GÜ)
Handan Türkoğlu (İTÜ)
Reşat Ulusay (HÜ)
Eşref Ünlüoğlu (OGÜ)
Ahmet Yakut (ODTÜ)
Özdoğan Yılmaz (A J)