Ankara'dan Görüntüler
ÖNCEKİ KONFERANSLAR
Konferans Hakkında

DÖRDÜNCÜ ULUSLARARASI DEPREM MÜHENDİSLİĞİ VE SİSMOLOJİ KONFERANSI’NIN AMACI

Depremler can ve mal güvenliğinin başlıca tehditlerinden birisi olarak ülkemiz gündeminin en önemli konularından birisini oluşturmaktadır. Deprem tehlikesi ülkemizin büyük bölümünü ilgilendirmektedir. 4.Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı (4UDMSK)’nın başlıca amacı yurtiçinde ve yurtdışında bu konuda çalışan herkesi kurum ve meslek ayrımı gözetmeden, kolaylıkla katılabileceği bir bilim ortamında bir araya getirmektir.

Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği (TDMD), söz konusu konferanslarının iki yılda bir düzenlenmesini ve her defasında ayrı bir kentte yapılmasını temel bir prensip olarak kabul etmiştir.

Dördüncüsü Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü’nün ev sahipliğinde çok sayıda üniversite,yerel yönetim, özel sektör, sivil toplum kuruluşu, kamu kurum ve kuruluşun katılımı ile gerçekleştirilecek olan bu konferansta paralel oturumlar düzenlenerek sunuşlar ve tartışmalar yapılacaktır. Her oturum belirli bir tema üzerinde yoğunlaşacaktır. Oturumlarda “çağrılı konuşmacı” ve “davetli konuşmacı” ayrımı yapılmayacak, Bilim Kurulu tarafından bildirisi ve sunuş yapması uygun bulunan herkese, araştırma bulgularını sunması için eşit fırsat verilecektir.

KONFERANS ANA TEMALARI

Yer Bilimleri

Mühendislik Sismolojisi

Deprem Mühendisliği

Kentsel Riskler ve Afet Yönetimi

ÖZEL OTURUMLAR
-
-

Davet mektubu [PDF]

Konferans broşürü [PDF]

Konferans posteri [PDF]

Konferans Yeri:

Anadolu Üniversitesi, Yunus Emre Kampüsü

Öğrenci Merkezi (https://www.anadolu.edu.tr/kampuste-yasam/kultur-sanat-merkezleri-ve-salonlari/ogrenci-merkezi)


26470 ESKİŞEHİR

Ulaşım ve diğer yararlı bilgiler Programlar sekmesi altında yer almaktadır.