Ankara'dan Görüntüler
ÖNCEKİ KONFERANSLAR
Konu Başlıkları
 1. Sismoloji ve sismotektonik
 2. Azalım ilişkileri ve sismik tehlike
 3. Kuvvetli yer hareketi
 4. Deprem kaynak modelleri
 5. Mikrotremor analizi
 6. Sismik ağlar
 7. Sismik dalga analizi
 8. Tsunami
 9. Dalga analizi
 10. Yapay zeka yöntemleri/uygulamaları
 11. Deprem öncesi çalışmalar
 12. Deprem bölgelerinde uygulamalı jeoloji çalışmaları
 13. Depremlerde uzaktan algılama uygulamaları
 14. Depremlerde coğrafi bilgi sistemi uygulamaları
 15. Barajların ve köprülerin deprem güvenliği
 16. Geoteknik deprem mühendisliği
 17. Mevcut yapılarda gerçekleştirilen deneysel çalışmalar
 18. Yapıların deprem güvenliği
 19. Yüksek binalar
 20. Yapısal analiz ve yapı sağlığı izlemesi
 21. Depreme dayanıklı betonarme yapılar
 22. Depreme dayanıklı yığma yapılar
 23. Depreme dayanıklı çelik yapılar
 24. Güçlendirme ve rehabilitasyon uygulamaları
 25. Sismik yalıtım ve titreşim kontrolü
 26. Deprem yönetmelikleri
 27. Yakın tarihli depremler
 28. Kentsel riskler ve kayıp tahminleri
 29. Afet yönetimi
 30. Afete duyarlı toplum
 31. Afet yönetiminde ileri teknolojiler
 32. Afet sonrası konut yeri planlamaları
 33. Kentsel dönüşüm
 34. Deprem ve şehir ve bölge planlaması: Afete duyarlı planlama ve depremsellik
 35. Depreme dayanıklı yapı tasarımı
 36. Deprem ve mimarlık
 37. Deprem tehlikesi altındaki tarihi yapılar
 38. Paleosismoloji ve tarihteki büyük depremlerin yerleşim yerleri üzerlerindeki etkileri