Ankara'dan Görüntüler
ÖNCEKİ KONFERANSLAR
Konu Başlıkları
Üçüncü Konferansın ele alacağı ana konu başlıkları şunlardır:
 1. Sismoloji ve sismotektonik
 2. Azalım ilişkileri ve sismik tehlike
 3. Kuvvetli yer hareketi
 4. Deprem kaynak modelleri
 5. Mikrotremor analizi
 6. Sismik ağlar
 7. Sismik dalga analizi
 8. Tsunami
 9. Dalga analizi
 10. Yapay zeka yöntemleri/uygulamaları
 11. Deprem öncesi çalışmalar
 12. Sismik tehlike
 13. İzmir odaklı deprem çalışmaları
 14. Deprem bölgelerinde uygulamalı jeoloji çalışmaları
 15. Depremde uzaktan algılama uygulamaları
 16. Barajların ve köprülerin deprem güvenliği
 17. Geoteknik deprem mühendisliği
 18. Mevcut yapılarda gerçekleştirilen deneysel çalışmalar
 19. Özel yapıların deprem güvenliği
 20. Yüksek binalar
 21. Yapısal analiz ve yapı sağlığı izlemesi
 22. Depreme dayanıklı betonarme yapılar
 23. Depreme dayanıklı yığma yapılar
 24. Depreme dayanıklı çelik yapılar
 25. Güçlendirme ve rehabilitasyon uygulamaları
 26. Sismik yalıtım ve titreşim kontrolü
 27. Deprem yönetmelikleri
 28. Yakın tarihli depremler
 29. Kentsel riskler ve kayıp tahminleri
 30. Afet yönetimi
 31. Afet sonrası konut yeri planlamaları
 32. Kentsel dönüşüm
 33. Deprem ve şehir ve bölge planlaması:  Afete duyarlı planlama ve depremsellik
 34. Depreme dayanıklı yapı tasarımı
 35. Deprem ve mimarlık
 36. Afete duyarlı toplum
 37. Deprem tehlikesi altında tarihi yapılar