Ankara'dan Görüntüler
ÖNCEKİ KONFERANSLAR
Düzenleme Kurulu
Sinan Akkar (ODTÜ)
Kemal Önder Çetin (ODTÜ)
M. Altuğ Erberik (ODTÜ)
Cemalettin Dönmez (İYTE)
Oktay Ergünay (TDMD)
Serap Kahraman (DEÜ)
Murat Nurlu (AFAD)
Bülent Özmen (GÜ-JMO)
Bilge Siyahi (GYTE)
Haluk Sucuoğlu (Başkan, ODTÜ)
M. Tolga Yılmaz (ODTÜ)
Nazan Yılmaz (AFAD)