7. OLAĞAN GENEL KURUL SONUÇ DUYURUSU

Tarih: 11.10.2021
Sayı: 2021/25

Sayın Üyemiz,
Derneğimizin 02 Ekim 2021 günü çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen 7. Olağan Genel Kurul toplantısı 09 Ekim 2021 Cumartesi günü saat 14.00’te Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, K-1 Binası DR-1 Sınıfında yapılmıştır. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Bilge Siyahi tarafından açılmıştır. Daha sonra toplantıyı yönetmek üzere Başkanlık Divanı seçimi yapılmış, Başkanlık Divanına Başkan olarak Sn. Berna Unutmaz, Başkan Yardımcısı olarak Sn. Abdullah M. Sandıkkaya, yazman olarak da Sn. Arzu Arslan Kelam ve Sn. Gökhan Şahin önerilerek oy birliği ile seçilmiştir.

Divan Başkanlığının oluşturulmasının ardından Divan Başkanı Sn. Berna Unutmaz gündem konularını görüşmeye açmış, gündemin 3. Maddesine geçilerek, Yönetim Kurulunun faaliyet raporu Derneğimizin başkanı Sn. Bilge Siyahi tarafından okunmuştur. Faaliyet raporunda Derneğimizin 31 Mayıs 2019 tarihinde yapılan Altıncı Olağan Genel Kurul Toplantısından bu yana yapılan faaliyetler hakkında bilgi verilmiştir. Sonrasında Denetim kurulunun hazırlamış olduğu rapor görüşülerek oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündemin 4. Maddesinde sırasıyla Yönetim Kurulunun, Derneğimiz faaliyetleri ile ilgili olarak ibra konusu ele alınmış ve Yönetim Kurulu Faaliyet ve Denetim Kurulu raporları görüşülerek oybirliği ile ibra edilmiştir.

Gündemin 5. Maddesinde 13-15 Ekim 2021 tarihlerinde Gebze’de Gebze Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek olan Altıncı Uluslararası Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı (6ICEES) ile ilgili hususlar görüşülmüştür. Konferans organizasyonu düzenleme kurulu üyelerinden Prof. Dr. Murat Altuğ Erberik konferans hakkında bilgi vermiştir. Üyelerin konu hakkında görüş ve önerileri alınmıştır.

Gündemin 6. Maddesinde, üye aidatlarının düzenli olarak toplanması ve gelecek dönemin tahmini bütçesi üzerine görüşmeler yapılmıştır. 2022 yılından itibaren üye aidatının yıllık 100 TL, öğrenci üye aidatının 50 TL olması görüşülerek oybirliği ile kabul edilmiştir. Derneğimizin üyelerinin artması, konferanslar düzenlemesi ve uluslararası bir kimlik kazanılması mukabilinde bundan sonraki dönemde maddi bir sorun yaşanmaması için üyelerimizin aidatlarını zamanında yatırması ve borçlarını öğrenebilmesi amacıyla gerekli bildirimlerin sıklıkla yapılması konusunda görüş birliğine varılmıştır. Ayrıca üye aidatlarının düzenli toplanması ile ilgili diğer hususların kararı konusunda yönetim kuruluna tam yetki verilmesine karar verilmiştir. İki yılda bir yapılan konferanslar ve diğer etkinliklerimizde aidatlarını düzenli ödeyen üyelere kayıt ücretlerinde indirim yapılması konusunda görüş birliğine varılmıştır. Gelecek dönemin tahmini bütçesi (gelir ve giderler) de oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Gündemin 7. Maddesi uyarınca da yeni Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi yapılmıştır. Dernek Tüzüğüne göre yapılan açık oylama sonucunda Yönetim ve Denetim Kurulları asıl ve yedek üyeliklerine aşağıdaki üyeler Genel Kurul tarafından oybirliği ile seçilmiştir.

Onur Kurulu
Polat Gülkan
Haluk Sucuoğlu

Yönetim Kurulu Asil
Bilge Siyahi
Haluk Akgün
Mustafa K. Koçkar
Murat Altuğ Erberik
Ayşegül Askan Gündoğan
Elçin Gök
Berna Unutmaz

Yönetim Kurulu Yedek
Abdullah Dilsiz
Özgür Avşar
Beyhan Bayhan
Ahu Kömeç Mutlu
Müge Akın

 

Denetleme Kurulu Asil
Ulubey Çeken
Mustafa Tolga Yılmaz
Abdullah Mustafa Sandıkkaya

Denetleme Kurulu Yedek
Dede Sinan Akkar
Kaan Kaatsız
Kıvanç Okalp

Son olarak gündemin 8. Maddesi olan Dilek ve Öneriler kısmına geçilmiştir. Dernek toplantısına katılan üyeler aşağıdaki hususlarda görüş bildirmişlerdir. Bunlar kısaca aşağıda özetlenmiştir.

Bundan sonra yapılacak genel kurullarda bir önceki ICEES Düzenleme Kurulu Başkanı’nın yönetim kurulunda yer alması temennisinde bulunuldu. Derneğimizin tanınırlığının ve görünürlüğünün artırılması için bir önceki dönemde olduğu gibi seminerler, atölye çalışmaları ve kurslar düzenlenmesine karar verildi. Derneğimizin Kurumsal üyeleriyle ilişkilerin güçlendirilmesi için ziyaretler gerçekleştirilerek birlikte etkinlikler düzenlenmesi görüşü benimsendi.

İki yılda bir yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulunun 1/3'ünün yenilenmesine ilişkin olarak Dernek Tüzüğünde yapılması gereken değişiklikler için atılacak adımların Dernekler Masasına danışılması ve uygunluğuna göre bu konuda ilerleme sağlanması görüşü benimsendi.

Derneğimizin Deprem İzolasyon Derneği, Türkiye Köprü İnşaat Cemiyeti vb. farklı dernek ve meslek grupları ile işbirliği içerisinde olunması ve ortak tematik çalıştaylar/paneller yapılabilmesi görüşü benimsenmiştir. Saat 16.30’da Divan Başkanı tarafından kapanış konuşması yapılmış ve toplantı sonlandırılmıştır. 09/10/2021

Yapılan seçimler ve takiben oluşan Yönetim Kurulu toplantısı sonucunda, yeni dönem için seçilen Derneğimiz Yönetim Kurulu görev dağılımı aşağıdaki gibi belirlemiştir.                      

Başkan                                 : Murat Altuğ Erberik                          (ODTÜ)
Başkan Yardımcısı                 : Haluk Akgün                                     (ODTÜ)
Başkan Yardımcısı                 : Bilge Siyahi                                      (Gebze Teknik Ü)
Genel Sekreter                      : Ayşegül Askan Gündoğan                  (ODTÜ)
Sayman                                 : Mustafa K. Koçkar                           (Hacettepe Ü)
Üye                                       : Elçin Gök                                        (Dokuz Eylül Ü)
Üye                                       : Berna Unutmaz                               (Hacettepe Ü)

Üyelerimizin bilgi ve takdirlerinize sunarız.

Saygılarımızla

Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği
Yönetim Kurulu