Derneğimizin 26 Eylül 2019 Silivri Depremi Açıklaması
Merkez üssü Marmara Denizi’nin Silivri açıklarında 26 Eylül saat 13.59’da orta büyüklükte bir deprem meydana gelmiştir. Depremin moment magnitud (Mw) cinsinden büyüklüğünü Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından 5.8, Kandilli Rasathanesi tarafından 5.7 olarak açıklanmıştır. Yer kabuğunun 7 km altında gerçekleşen depremin ardından en küçüğü 2.0, en büyüğü 4.7 büyüklüğünde onlarca artçı deprem meydana gelmiştir. Kocaeli ve Düzce Depremlerinin 20.yılında bölgede deprem yeniden kendini hissettirmiş ve Marmara Bölgesini test etmiştir. AFAD’ dan elde edilen verilere göre depremin gerçekleştiği noktaya en yakın yerleşim yeri yaklaşık 22 km uzaklıktaki Silivri olmuş, İstanbul’un yanı sıra Marmara bölgesi genelinde hissedilen depremde ilk belirlemelerde 34 vatandaşımız yaralanmış, yaklaşık 500 binada hasarlar meydana gelmiştir. Depremde can kaybının yaşanmamış olması ve hafif hasarlarla atlatılmış olması memnuniyet vericidir.

Kocaeli ve Düzce Depremlerinin 20. yılında bölgede deprem yeniden kendisini hatırlatmış, Marmara Bölgesi’ne uyarı niteliği taşıyan bir uyarı yapmıştır. İleride bu bölgede meydana gelmesi muhtemel daha büyük bir depremin orta ölçekte bir denemesi niteliğinde olan bu depremden çıkarılacak önemli dersler bulunmaktadır. Hali hazırda var olan bilimsel yöntem ve verilerle bu depremin bölgede meydana gelecek daha büyük bir depremin habercisi olduğu konusunda kesin bir bilgi sunmak mümkün değildir. Bu durum, jeolojik ve tektonik açıdan sismik aktivitenin yüksek olduğu yıkıcı depremler yaşayabileceğimiz tüm bölgeler için geçerlidir. Medyada bu duruma yönelik olarak yapılan, bilimsel veri ve yöntem altyapısına dayanmayan açıklamalar halkın yanlış bilgilenmesine neden olmakta ve deprem bilinci yerine, korku psikolojisi yaratılmaktadır. Derneğimiz olarak medyanın sahip olduğu gücü etkili biçimde halkımızı bilinçlendirmek yönünde kullanması gerektiğini de vurgulamak isteriz. Deprem mühendisliğinin temel amacının bir sonraki depremin yer ve büyüklük kestirimi olmadığını, bilimsel olarak bunun zaten mümkün olmadığını ifade ediyoruz. Deprem mühendisliğinin temel hedeflerinin, bilimsel ve teknik yaklaşımlar ile olası deprem hasarlarının en aza indirilmesi ve uzun vadede büyük depremlerde de can kaybı olmaması yönünde ilerleme sağlamak olduğunu önemle vurgulamak istiyoruz.

Ülkemiz olarak geçmişte yaşanan bu tür acı tecrübeleri yeniden yaşamamak için yerine getirmemiz gereken çok sayıda ödev bulunmaktadır. Mevzuat, kurumlaşma politikaları, toplumsal bilinçlenme ve teknoloji uygulaması alanlarında yapılacak çok işimiz vardır. Bir kısmı başlatılmış olan bu ödevlerin hız kesmeden devam ettirilmesi, ülkemizi afetlere karşı daha dirençli hale getirecektir. Her zaman büyük depremleri yaşayabileceğimiz gerçeğinden hareketle, her afetten sonra yara sarma anlayışı yerine, bilimin ve tekniğin yardımıyla yerine getirilecek olan asli görev ve sorumlulukların deprem yaşanmadan önce alınacak önlemlerde saklı olduğu unutulmamalıdır.

2009 yılında kurulduğu günden bu yana depremler konusunda disiplinler arası katılımla hem ulusal hem de uluslararası platformlarda ülkemizi temsil eden sivil toplum kuruluşu olan Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği, ülke çapında deprem zararlarının azaltılması amacıyla faaliyette bulunan meslek insanlarını bir araya getiren bir sivil toplum kuruluşudur. Bünyesinde deprem mühendisliği konularında çalışmalar yapan araştırmacı ve uygulamacı olan mühendisleri, yer bilimcileri, mimarları, plancıları, iktisatçıları ve sosyal bilim uzmanlarını barındırmaktadır. Dernek olarak, ülkemizde deprem güvenliği ağlamaya yönelik tüm çalışmalarda ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışmaya hazır olduğumuzu belirtiyor, bu tür felaket tecrübelerinin ülkemizde ve dünyada tekrar yaşanmamasını temenni ediyor, Marmara ve İstanbul özelinde tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.

Bu vesileyle, deprem mühendisliği konularında çalışmalar yapan araştırmacı ve uygulamacıları bir araya getirerek işbirliği imkanları geliştirmek amacıyla iki yılda bir düzenlediğimiz Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansının 5.si (5ICEES) Ankara’da 8-11 Ekim 2019 tarihleri arasında ODTÜ Kültür Kongre Merkezi’nde (KKM) gerçekleştireceğimizi duyurmak isteriz (http://www.5icees.com/). Bu yılki konferansımızın tema konuları da Kocaeli depreminin 20. yılı sebebiyle “Depremin 20.yılında Neredeyiz?” ve “Afetlere Hazırlık Yılı kapsamında Afet Zararlarının Azaltılması” olacaktır. Bu amaçla konferansımızda paneller ve diğer etkinlikler düzenlenecektir. Ayrıca, yaşanan güncel hadiseyle alakalı olarak 26 Eylül 2019 Silivri Depremiyle ilişkili olarak Konferansımızın son günü 10 Ekim tarihinde kapanış oturumundan önce, konuyla ilgili bilim adamlarının katılımıyla özel bir oturum düzenlenmesine karar verilmiştir. Gelişmeleri Konferans web sayfasından takip edebilirsiniz.

8-11 Ekim 2019 tarihleri arasında, ODTÜ KKM’de değerli katılımlarınızla görüşmek dileğiyle saygılarımızı sunarız.

Saygılarımızla,
TDMD Yönetim Kurulu