Üyelik Aidatları

Derneğimizin 9 Ekim 2021 günü yapılan olağan yedinci genel kurulunda DEPREM MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ adına Türkiye İş Bankası ODTÜ Şubesi 1014951 nolu hesaba (IBAN:TR040006400000142291014951), 2021 yılına kadar olan aidatlarının aynen yatırılması (Asıl Üye 50 TL ve Öğrenci Üye 25 TL) ve 2022 yılından itibaren üye aidatının 100 TL, öğrenci üyelerden ise (Y. Lisans ve Doktora dâhil olmak üzere) 50TL alınması hakkında üyelere duyuru yapılmasına karar verilmiştir.

Kurumsal Üyelik için bünyesinde 10 veya daha fazla personel (Mühendis, Mimar, Teknik Eleman, vb.) çalıştıran tüzel üyeliklerden 500 TL ve 10 kişiden daha az personel çalıştıran tüzel üyelikler için 300 TL yıllık aidatın geçmişte olduğu gibi aynı şekilde alınmasına karar verilmiştir.